جستجو:        
تعداد رکورد:221
فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۸ شهريور
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1
فرآيند مالي نيمسال اول سال تحصيلي 1401-1402
اعلام روزهای حضور کارشناسان مالی معاونت بین الملل
۱۳۹۹ شنبه ۱۶ فروردين
اعلام روزهای حضور کارشناسان مالی معاونت بین الملل
اعلام روزهای حضور کارشناسان مالی معاونت بین الملل
سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.
سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.
حق التدریس دروس زبان تدریس شده در دانشکده پزشکی مادر توسط اساتید کالج بین الملل، واریز شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۷ اسفند
حق التدریس دروس زبان تدریس شده در دانشکده پزشکی مادر توسط اساتید کالج بین الملل، واریز شد.
حق التدریس دروس زبان تدریس شده در دانشکده پزشکی مادر توسط اساتید کالج بین الملل، واریز شد.
هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند
هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
هزینه دیون پرسنلی لغایت سال 97 ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۱ اسفند
هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
هزینه ماده 47 اسفند ماه ستاد معاونت بین الملل پرداخت شد.
ماموریت های 6 ماه دوم سال 98 پرداخت شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
ماموریت های 6 ماه دوم سال 98 پرداخت شد.
ماموریت های 6 ماه دوم سال 98 پرداخت شد.
شهریه آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت بین الملل و دانشکده ها، در سال 98 پرداخت شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
شهریه آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت بین الملل و دانشکده ها، در سال 98 پرداخت شد.
شهریه آموزش ضمن خدمت کارکنان معاونت بین الملل و دانشکده ها، در سال 98 پرداخت شد.
کمک هزینه مهد کودک 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
کمک هزینه مهد کودک 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
کمک هزینه مهد کودک 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
حق فنی 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ اسفند
حق فنی 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
حق فنی 6 ماه دوم سال 98 ستاد معاونت پرداخت شد.
Close