در راستای اجرای مصوبه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه(برنامه نهم : ملاقات های عمومی) ، بدین وسیله باطلاع کلیه همکاران محترم شاغل در معاونت و واحد های تابعه میرساند  ، روز ملاقات عمومی با آقای دکترشریعتی فر مدیر توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل ، در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 10 الی 12 اعلام میگردد.

Close