در راستای اجرای مصوبه کمیته صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه(برنامه نهم : ملاقات های عمومی) ، بدین وسیله باطلاع کلیه همکاران محترم شاغل در معاونت و واحد های تابعه میرساند از تاریخ 98/12/01 ، روز ملاقات عمومی با آقای دکترمرادی مدیر توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل ، در روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12 اعلام میگردد.

Close