دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 16267      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت تعداد بازدید : 6442

درباره ما | اهداف و مأموریت ها : 5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

   

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

 

شرح فعالیت ها :

1- تنظیم فرم های مشخصات شغل و شاغل

2- انجام کلیه مکاتبات مربوط به تغییر عنوان، اختصاص پست سازمانی، احتساب مدرک تحصیلی، احتساب سوابق خدمت دولتی و تجربی

3- انجام کلیه مکاتبات مربوط به ارتقاء طبقه و رتبه کارکنان و مدیران

4- بررسی مستمر در تشکیلات و سازمان تفصیلی معاونت و اصلاح ساختار و تشکیلات با درنظر گرفتن نیازهای سازمانی و با امعان نظر به توسعه و گسترش فعالیت های معاونت

5- مطالعه و پیشنهاد تشکیلات سازمانی واحدهای جدیدالتأسیس معاونت بر مبنای ضوابط ساختاری و پیشنهاد به مبادی ذیربط جهت تصویب

6- انجام کلیه مکاتبات مربوط به تشخیص پست، صدور احکام از لحاظ اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و رعایت مقررات استخدامی

7- تخصیص پست های ثابت سازمانی به طبقات شغلی رسته های مختلف طرح طبقه بندی مشاغل

  

جامعه هدف : 

 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

گروه کارشناسان تشکیلات و طبقه بندی مشاغل (کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل) 

 

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمند سازی نیروی انسانی

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی