دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 7799      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ سه شنبه ۳ بهمن تعداد بازدید : 14591

درباره ما | معرفي مدیر توسعه

مدير توسعه منابع و پشتيباني
مدير توسعه منابع و پشتيباني معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 آقای دکتر نبی شریعتی فر

 

"مدير توسعه منابع و پشتيباني معاونت بين الملل" 

 

آدرس محل کار :بلوار کشاورز،خیابان فلسطین جنوبی،خیابان دمشق پلاک 21 طبقه اول، معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

شماره تماس :88912091-021 

داخلی: 102-104