دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی
کد : 9626-356621      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين تعداد بازدید : 2862

اخبار و اطلاعيه اختصاصي | سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.

سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.
سقف معافیت و جدول پلکانی محاسبه مالیات در سال 99 اعلام گردید.