کد: 16265      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 10040

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

 

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

 

شرح فعالیت ها :

1- مشارکت فعال در پیش بینی بوجه معاونت بین الملل و هماهنگی های لازم با دفتر برنامه ریزی و بودجه دانشگاه جهت اصلاح موافقت نامه و جابجایی اعتبارات

2- پرداخت هزینه های مستمر و غیر مستمر معاونت برابر ضوابط و مقررات مربوطه

3- مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به حل مشکلات و تعیین خط مشی معاونت بین الملل از بُعد مالی

4- بررسی و تأیید نهایی پرداخت های معاونت با توجه به مجوزهای مالی

5- بررسی و تأیید نهایی صورت های مالی تهیه شده

6- نظارت بر وضعیت نقدینگی

7- مشارکت در تصمیم گیری برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و چگونگی استفاده از منابع مالی موجود

8- بکارگیری نظام های پیشرفته مدیریت مالی به منظور استفاده از منابع

9- اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل ها و روش های مصوب مالی و معاملاتی

10- ثبت و نگهداری حساب اموال (منقول و غیرمنقول) معاونت و نظارت بر حسن نگهداری آن ها

11- نظارت بر هزینه و درآمد معاونت بین الملل

12- نظارت بر مصارف واحدها به تناسب موافقت نامه های و توزیع سالیانه 

 

جامعه هدف : 

 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

امور مالی

 

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمند سازی نیروی انسانی

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

 

نظر شما :
captcha
Close