کد: 16268      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 7907

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

   

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان

 

شرح فعالیت ها :

1- تهیه و تنظیم راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی در جهت استقرار نظام مدیریت عملکرد

2- برنامه ریزی برای اجرای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان

3- تهیه و تدوین شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد، ضریب اهمیت و استاندارد عملکرد آن ها

4- تأیید شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد، ضریب اهمیت استاندارد عملکرد

5- تهیه و تدوین سازوکارهای اجرایی مناسب به منظور تعیین میزان موفقیت دستگاه های اجرایی و نحوه تشویق آن ها در اجرای بند (ب) ردیف 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری

6- ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان طبق دستورالعمل وزارت

7- احصاء فرایندها و روش های انجام کار

8- اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

9- اصلاح و بهبود فرایندهای داخلی سازمان برای ارتقاء عملکرد و ایجاد تمایز 

  

جامعه هدف : 

 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

واحد ارزیابی عملکرد و بهبود روش ها 

 

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمند سازی نیروی انسانی

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

 

نظر شما :
captcha
Close