کد: 16270      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ جمعه ۱۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۲۰ ارديبهشت    تعداد بازدید : 7208

اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

1- تأمین و توزیع نیروی انسانی

2- انجام امور پرسنلی، ترفیعات و مزایا

3- برنامه ریزی و سازماندهی عملیات مالی معاونت در راستای استراتژی و اهداف تعیین شده

4- نظارت بر پروژه ها و طرح های عمرانی و تأسیساتی

5- تشکیلات و طبقه بندی مشاغل

6- استقرار مدیریت مبتنی بر ارزیابی عملکرد کارکنان، مدیران و سازمان 

7- انجام وظایف امور عمومی معاونت بین الملل

 

8- ارتقاء شاخص های عملکردی، توسعه کیفی و توانمندسازی نیروی انسانی

 

شرح فعالیت ها :

1- ایجاد فضایی مناسب برای یادگیری، نوآوری و خلاقیت در راستای افزایش کیفیت

2- نیازسنجی آموزشی کارکنان و مدیران

3- آموزش و بهسازی نیروی انسانی

4- شرکت در کمیته راهبردی آموزش و اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی

5- نظارت بر اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی

6- توجه به نیازها و انگیزه های کارکنان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد.

 

جامعه هدف : 

 - معاونت بین الملل
- پردیس بین المل، دانشکده ها و شعب

 

متولی انجام فعالیت به تفکیک فعالیت های صورت گرفته (کارشناس/کارشناسان) :

واحد آموزش و توانمندسازی

 

9- امور حقوقی 

 

مشاهده فایل PDF اهداف و مأموریت های مدیریت توسعه منابع و پشتیبانی

 

نظر شما :
captcha
Close