جستجو:        
تعداد رکورد:21
چهارمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی برگزار شد/ موافقت با کوریکو...
۱۳۹۷ شنبه ۲۰ مرداد
چهارمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی به میزبانی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
چهارمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی برگزار شد/ موافقت با کوریکولوم جدید دکترای تخصصی برای دانشجویان بین‌المللی
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد
۱۳۹۵ يکشنبه ۲۲ اسفند
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
دومین جلسه کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت برگزار شد
در کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی مطرح شد/پیشنهاد ایجاد رشته م...
۱۳۹۵ چهارشنبه ۴ اسفند
کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی با پیشنهاد ایجاد رشته مقاطع دکترای تخصصی مراقبت‌های ویژه و مدیریت درد برگزار شد.
در کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی مطرح شد/پیشنهاد ایجاد رشته مقاطع دکترای تخصصی مراقبت‌های ویژه و مدیریت درد
کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی بر...
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۲ دي
کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی با بررسی کوریکولوم های کارشناسی Life Sciences، کارشناسی ارشد داروسازی، کارشناسی ارشد پیشگیری و کنترل عفونت و دکترای تخصصی هماتولوژی و ا...
کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های داروسازی و پیراپزشکی برگزار شد
بررسی پیشنهاد ایجاد رشته مقطع کارشناسی ارشد کنترل عفونت در کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجو...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۱ اسفند
کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی با بررسی پیشنهاد ایجاد رشته مقطع کارشناسی ارشد کنترل عفونت برگزار شد.
بررسی پیشنهاد ایجاد رشته مقطع کارشناسی ارشد کنترل عفونت در کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پیراپزشکی
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های پیراپزشکی، توانبخشی...
۱۳۹۴ شنبه ۳۰ خرداد
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی با بررسی نهایی کوریکولوم های پیشنهادی دانشکده‌های پیراپزشکی، توانبخشی و دندانپزشکی در سالن شورای معاونت بین‌الملل برگزار شد.
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های پیراپزشکی، توانبخشی و دندانپزشکی برگزار شد
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های علوم تغذیه و رژیم ش...
۱۳۹۳ شنبه ۴ بهمن
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های علوم تغذیه و رژیم شناسی و دندانپزشکی با حضور دکتر جلیلی و دکتر عرب خردمند، معاونان آموزشی و بین‌الملل دانشگاه برگزار شد...
پیش نشست کمیته تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده‌های علوم تغذیه و رژیم شناسی و دندانپزشکی برگزار شد
در حاشیه چهارمین کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی بررسی شد/ مهم...
۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ دي
چهارمین کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی و بررسی مسائل جذب دانشجویان خارجی گروه ارتودنسی این دانشکده دوشنبه 29 دی برگزار شد.
در حاشیه چهارمین کمیته فرعی تطبیق برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده دندانپزشکی بررسی شد/ مهم‌ترین مسائل جذب دانشجویان خارجی گروه ارتودنسی
دومین کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی برگزار شد
۱۳۹۳ سه شنبه ۳۰ دي
دومین کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه و رئیس دانشکده توانبخشی برگزار شد.
دومین کمیته فرعی تطبیق و متناسب‌سازی برنامه‌های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده توانبخشی برگزار شد
نهایی شدن کوریکولوم های MSc انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری در کمیته فرعی تطبیق برنامه های آموزش...
۱۳۹۳ سه شنبه ۲۳ دي
کمیته فرعی تطبیق و متناسب سازی برنامه های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پرستاری و مامایی، چهارشنبه 26 آذرماه با نهایی شدن کوریکولوم های آموزشی کارشناسی ارشد(MSc) انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری ب...
نهایی شدن کوریکولوم های MSc انفورماتیک پرستاری و مدیریت پرستاری در کمیته فرعی تطبیق برنامه های آموزشی دانشجویان خارجی دانشکده پرستاری و مامایی
Close