جستجو:        
تعداد رکورد:9
روایتی از حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در جشن روز بین‌الملل/ آماده گسترش روابط علمی و دانشگاه...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
جشن روز بین‌الملل دانشگاه دوشنبه 17 اسفند با میزبانی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی فصل تازه‌ای از تعاملات علمی و آموزشی بین‌المللی را رقم زد.
روایتی از حضور سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف در جشن روز بین‌الملل/ آماده گسترش روابط علمی و دانشگاهی با دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم
دکتر نادی در جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها با ارائه خدمات در سطح بین‌المللی ...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
رییس اداره امور دانشجویی و بورس‌های وزارت امور خارجه در حاشیه جشن روز بین‌الملل دانشگاه اظهار داشت: مقوله جذب دانشجویان خارجی به عنوان یکی از دیپلماسی‌های اقتصاد مقاومتی پس از ابلاغ توسط شورای اقتصاد،...
دکتر نادی در جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ بین‌المللی سازی دانشگاه‌ها با ارائه خدمات در سطح بین‌المللی محقق می‌شود
دکتر پورمند بر ارزآوری و توسعه روابط اقتصادی با گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانشگاهی تأکید کرد
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
رئیس بیمارستان سینا، بر گسترش تعاملات بین‌المللی دانشگاهی با کشورهای مختلف به عنوان عامل توسعه ارتباطات اقتصادی به ویژه در حوزه علوم پزشکی تأکید کرد.
دکتر پورمند بر ارزآوری و توسعه روابط اقتصادی با گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانشگاهی تأکید کرد
در حاشیه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر نیکنام: همکاری‌های علمی و دانشگاهی بهترین راهکار برای بین‌ا...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
مشاور وزیر بهداشت در امور بین‌الملل همکاری‌های علمی و دانشگاهی در عرصه جهانی را بهترین راهکار برای بین‌المللی شدن کشور عنوان کرد.
در حاشیه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر نیکنام: همکاری‌های علمی و دانشگاهی بهترین راهکار برای بین‌المللی شدن کشور است
در حاشیه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر یونسیان: رمز موفقیت فعالیت‌های بین‌المللی سازی در تکثر تعام...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
معاون پژوهشی دانشگاه بخش مهمی از دستاوردهای حوزه بین‌الملل را ناشی از همراهی بدنه دانشگاه با این مأموریت مهم دانست و رمز موفقیت فعالیت‌های آتی را در تکثر تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور ...
در حاشیه جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر یونسیان: رمز موفقیت فعالیت‌های بین‌المللی سازی در تکثر تعامل با دانشگاه‌های خارج از کشور است
جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر محقق حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه را موجب ارتقاء کیفیت آموزشی و پ...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
دکتر محقق در حاشیه جشن روز بین‌الملل گفت: حضور دانشجویان خارجی زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت آموزشی دانشگاه و فراهم کردن بستری برای تعامل هر چه بیشتر با کشورهای مختلف است.
جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر محقق حضور دانشجویان خارجی در دانشگاه را موجب ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانست
رئیس دانشکده بهداشت ارتقاء دانشگاه را در گرو تقویت ارتباطات آموزشی و پژوهشی بین‌المللی دانست
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
دکتر اکبری ساری تقویت ارتباطات بین‌المللی در حیطه آموزش و پژوهش را موجب ارتقای دانشکده‌ها و در نهایت دانشگاه دانست.
رئیس دانشکده بهداشت ارتقاء دانشگاه را در گرو تقویت ارتباطات آموزشی و پژوهشی بین‌المللی دانست
دکتر امامی جشن روز بین‌الملل را فرصتی برای توسعه اهداف بین‌المللی سازی به عنوان نیاز روز دنیای پزشکی...
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
دکتر امامی، رئیس دانشکده پزشکی با حضور در جشن روز بین‌الملل دانشگاه، بر گسترش ارتباطات علمی، تبادل اساتید و دانشجویان و در نهایت سهم مناسب از تجارت آموزش بین‌المللی به عنوان المان‌های اصلی بین‌المللی ...
دکتر امامی جشن روز بین‌الملل را فرصتی برای توسعه اهداف بین‌المللی سازی به عنوان نیاز روز دنیای پزشکی خواند
جشن روز بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
۱۳۹۴ سه شنبه ۱۸ اسفند
در راستای ارتقای بین‌المللی سازی دانشگاه، تعامل سازنده و موثر در عرصه بین‌المللی و ایجاد روابط حسنه با سایر کشورهای دنیا و با تأکید بر مسائل آموزشی و به منظور توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی، مراسم روز...
جشن روز بین‌الملل دانشگاه برگزار شد
Close