جستجو:        
تعداد رکورد:13
مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند
در راستای ارتقای بین‌المللی سازی دانشگاه، تعامل سازنده و مؤثر در عرصه بین‌المللی و ایجاد روابط حسنه با سایر کشورهای دنیا و با تأکید بر مسائل آموزشی و به‌منظور توسعه جذب دانشجویان بین‌المللی، مراسم روز...
مراسم روز بین‌الملل برای چهارمین سال در دانشگاه برگزار شد
حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در جشن روز بین‌الملل دانشگاه با تأکید بر گسترش تعاملات علمی و آم...
۱۳۹۵ چهارشنبه ۱۸ اسفند
جشن روز بین‌الملل دوشنبه 16 اسفند میزبان جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی بود که با رویکرد گسترش تعاملات علمی و آموزشی میهمان دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند.
حضور سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در جشن روز بین‌الملل دانشگاه با تأکید بر گسترش تعاملات علمی و آموزشی
جشن روز بین‌الملل/ دانشگاه دکتر جعفریان: جذب دانشجویان خارجی دانشگاه را به سوی بازار بزرگ آموزش عالی...
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
رئیس دانشگاه، جذب دانشجویان خارجی را رویکردی مهم در بین‌المللی سازی آموزش عالی دانست و از تلاش برای جذب یک هزار دانشجوی بین‌المللی طی پنج سال خبر داد.
جشن روز بین‌الملل/ دانشگاه دکتر جعفریان: جذب دانشجویان خارجی دانشگاه را به سوی بازار بزرگ آموزش عالی جهان سوق می‌دهد
جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر عرب خردمند: دانشگاه علوم پزشکی تهران با عزمی راسخ تحقق مرجعیت علمی ک...
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
دکتر عرب خردمند در جشن روز بین‌الملل دانشگاه گفت: ایران کشوری صلح دوست و به دنبال روابط مسالمت‌آمیز با سایر کشورها است و دانشگاه علوم پزشکی تهران با پیروی از این سیاست تعاملات علمی بین‌المللی و اجرای ...
جشن روز بین‌الملل دانشگاه/ دکتر عرب خردمند: دانشگاه علوم پزشکی تهران با عزمی راسخ تحقق مرجعیت علمی کشور را دنبال می‌کند
دکتر جلیلی: بین‌المللی سازی آموزش عالی با نظام‌مند کردن فرآیندهای آموزشی و بازبینی زیرساخت‌ها محقق ...
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
معاون آموزشی دانشگاه گفت: به نظر می‌رسد برای بین‌المللی سازی آموزش عالی نیازمند نظام‌مند و شفاف کردن فرآیندهای آموزشی، توجه به نیازهای بین‌المللی در مورد رشته مقاطع و بازبینی زیرساخت‌ها برای اطلاع‌رسا...
دکتر جلیلی: بین‌المللی سازی آموزش عالی با نظام‌مند کردن فرآیندهای آموزشی و  بازبینی زیرساخت‌ها محقق می‌شود
جشن روز بین الملل دانشگاه/دکتر قاضی خوانساری جذب دانشجویان خارجی مقاطع تحصیلات تکمیلی را سرمایه‌گذار...
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
مدیر امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه جذب دانشجویان بین‌المللی با اولویت دانشجویان تحصیلات تکمیلی را زمینه‌ساز شناسانده شدن دانشگاه و ارتباطات گسترده و پیوسته در عرصه بین‌المللی دانست.
جشن روز بین الملل دانشگاه/دکتر قاضی خوانساری جذب دانشجویان خارجی مقاطع تحصیلات تکمیلی را سرمایه‌گذاری در مسیر بین‌المللی سازی دانست
دکتر تکیان: رتبه بین‌المللی دانشگاه علم پزشکی تهران در ارتباط با سازمان‌های جهانی ارتقاء یافته است
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به منظور افزایش ظرفیت خود و ارتقاء جایگاه در نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی بهترین استفاده را کرده است.
دکتر تکیان: رتبه بین‌المللی دانشگاه علم پزشکی تهران در ارتباط با سازمان‌های جهانی ارتقاء یافته است
توسعه جذب دانشجویان خارجی با تأکید بر رشته‌های پزشکی مورد حمایت وزارت امور خارجه است
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
وزارت امور خارجه به سبب برخورداری از شبکه وسیع نمایندگی‌ها در خارج از کشور توسعه جذب دانشجویان خارجی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود با تأکید بر رشته‌های پزشکی پیگیری می‌کند.
توسعه جذب دانشجویان خارجی با تأکید بر رشته‌های پزشکی مورد حمایت وزارت امور خارجه است
جشن روز بین الملل دانشگاه/دکتر پورهاشمی توانمندی اساتید در آموزش دانشجویان خارجی به زبان انگلیسی را ...
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۶ اسفند
توانمندسازی و افزایش مهارت اساتید و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها در آموزش دانشجویان به زبان انگلیسی لازمه بین‌المللی سازی آموزش عالی است.
جشن روز بین الملل دانشگاه/دکتر پورهاشمی توانمندی اساتید در آموزش دانشجویان خارجی به زبان انگلیسی را لازمه بین‌المللی سازی خواند
در آستانه جشن روز بین الملل دانشگاه/ دکتر لاریجانی: بین‌المللی سازی باید به عنوان یک ضرورت در نظام آ...
۱۳۹۵ يکشنبه ۱۵ اسفند
معاون آموزشی وزارت بهداشت در آستانه جشن روز بین الملل دانشگاه، ورود به عرصه‌های بین‌الملل را یکی از ملزومات دستیابی به مرجعیت علمی دانست و بر درک بین‌المللی سازی به عنوان یک ضرورت در نظام آموزش علوم پ...
در آستانه جشن روز بین الملل دانشگاه/ دکتر لاریجانی: بین‌المللی سازی باید به عنوان یک ضرورت در نظام آموزش علوم پزشکی درک شود
Close