دوره های هفتم، هشتم و نهم آزمون ملی

 برای ادامه شرکت در امتحانات، جلسه ای از طرف هیئت رئیسه پردیس در خصوص بررسی و حل مشکلات مورخ شنبه 19 مهر99 ساعت 10 در آمفی تاتر دانشکده برگزار می‌گردد.

Close