جستجو:        
تعداد رکورد:4
پیام تسلیت هیئت رئیسه پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی به مناسب در گذشت مرحوم رضا ابراهیمی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ بهمن
پیام تسلیت هیئت رئیسه پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی به مناسب در گذشت مرحوم رضا ابراهیمی
پیام تسلیت هیئت رئیسه پردیس بین الملل دانشکده دندانپزشکی به مناسب در گذشت مرحوم رضا ابراهیمی
فراخوان مسابقات فوتسال جام رمضان
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ ارديبهشت
فراخوان مسابقات فوتسال جام رمضان
فراخوان  مسابقات فوتسال جام رمضان
برگزاری مراسم اربعین
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان
برگزاری مراسم اربعین در دانشکده دندانپزشکی پردیس
برگزاری مراسم اربعین
فراخوان تشکیل کانونهای ورزشی خوابگاهها و دانشکده ها
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۴ مهر
فراخوان تشکیل کانونهای ورزشی خوابگاهها و دانشکده ها 
فراخوان تشکیل کانونهای ورزشی خوابگاهها و دانشکده ها
Close