کد: 15499-342256      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۳ يکشنبه ۴ آبان   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان    تعداد بازدید : 1125

مراجعه دانشجويان ورودي 86 به دفتر آموزش پرديس بهارلو

كليه دانشجويان ورودي 86 جهت تكميل پرونده بانك (واربز حقوق) به دفتر آموزش پرديس بهارلو آقاي بابايي مراجعه نمايند...

كليه دانشجويان ورودي 86 هرچه سريعتر حد اكثر تا تاريخ 93/08/07 جهت تكميل پرونده بانك (واربز حقوق) به دفتر آموزش پرديس بهارلو آقاي بابايي مراجعه نمايند.لازم به ذكر است به درخواستهاي بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

نظر شما :
captcha
Close