جستجو:        
تعداد رکورد:430
کارگاه تعهد حرفه ای دربیمارستان ضیائیان برگزارشد.
۱۳۹۳ دوشنبه ۵ آبان
کارگاه تعهد حرفه ای به همت واحدآموزش و بنا به مصوبات کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان برگزارشد...
کارگاه تعهد حرفه ای دربیمارستان ضیائیان برگزارشد.
مراجعه دانشجويان ورودي 86 به دفتر آموزش پرديس بهارلو
۱۳۹۳ يکشنبه ۴ آبان
كليه دانشجويان ورودي 86 جهت تكميل پرونده بانك (واربز حقوق) به دفتر آموزش پرديس بهارلو آقاي بابايي مراجعه نمايند...
مراجعه دانشجويان ورودي 86 به دفتر آموزش پرديس بهارلو
جلسه گراند راند بيمارستان بهارلو
۱۳۹۳ دوشنبه ۱۴ مهر
برگزاري جلسه گراند راند در بيمارستان بهارلو....
جلسه گراند راند بيمارستان بهارلو
اطلاعیه آموزشی
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 88 و 89....
اطلاعیه آموزشی
اطلاعیه پژوهشی
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 86.....
اطلاعیه پژوهشی
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
۱۳۹۳ دوشنبه ۲۸ مهر
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان....
برگزاری کنفرانس هفتگی اسکروتوم حاد جهت اساتیدآموزشی بیمارستان ضیائیان
طرح واکسیناسیون استاجرهای ورودی 89
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۷ مهر
قابل توجه دانشجويان ورودي 89 ....
طرح واکسیناسیون استاجرهای ورودی 89
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد.
۱۳۹۳ شنبه ۲۶ مهر
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد....
کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل برگزار شد.
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۳ مهر
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل....
اجرای کارگاه احیاء ویژه پرستاران بیمارستان بهارلو در مرکز مهارت های بالینی پردیس بین الملل
ثبت عنوان پروپوزال
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۰ مهر
قابل توجه دانشجویان ورودی 87 ....
ثبت عنوان پروپوزال
Close