جستجو:        
تعداد رکورد:6
درباره معاونت
۱۳۹۲ جمعه ۱۷ آبان
معاونت پژوهشي پرديس بين الملل در راستاي سياست اصلي بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشكي تهران و در جهت استفاده بیشتر از فرصت بستر فعاليتهاي پژوهشي به منظور تشويق پژوهش های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در...
درباره معاونت
معاون پژوهشی
۱۳۹۲ جمعه ۱۷ آبان
دکتر احمد اسماعیل زاده مرتبه علمی: استاد دانشکده/گروه آموزشی: علوم تغذیه و رژیم شناسی/تغذیه جامعه
معاون پژوهشی
کارشناسان پژوهشی
۱۳۹۲ جمعه ۱۷ آبان
كاركنان اين حوزه : بهنام ايزديار، سپيده ضميري، مريم خورشيد و زهرا كشتكار....
کارشناسان پژوهشی
آیین نامه شورای پژوهشی پردیس
۱۳۹۳ يکشنبه ۲۸ ارديبهشت
آيين نامه شوراي پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران • بخش اول: شوراي پژوهشي (تعريف، تركيب، وظايف، مقررات) • بخش دوم: موارد اجرائي طرحها • بخش سوم: موارد اجرايي پايان نامه هاي پرديس ...
آیین نامه شورای پژوهشی پردیس
اعضای شورای پژوهشی
۱۳۹۲ جمعه ۱۷ آبان
اعضاي شوراي پژوهشي پرديس بين الملل. فهرست بر اساس تصميمات هيات رئيسه پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در تاريخ ...
اعضای شورای پژوهشی
شرح وظایف معاونت پژوهشی پردیس الملل
۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۸ خرداد
شرح وظایف کارشناسان معاونت پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرح وظایف معاونت پژوهشی پردیس الملل
Close