سمپوزیوم پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران یک پلت فرم رقابتی است که در آن دانشجویان برجسته بین الملل می توانند تحقیقات خود را به طور گسترده تر در سطح دانشگاه ارائه دهند.

هدف معاونت پژوهشی پردیس بین الملل از برگزاری این سمپوزیوم ایجاد و راه اندازی شبکه ها و همکاری های علمی بیشتر بین دانشجویان، اساتید و دانشگاه می باشد.

جهت ثبت چکیده به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://en.tums.ac.ir/en/form/37/second-tums-international-postgraduate-research-symposium

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://en.tums.ac.ir/en/page/799/tiprs

اطلاعات تماس:

پست الکترونیک: ic-reserach@sina.tums.ac.ir

تلفن: 88953019-021

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close