گرنت تشویقی چاپ مقاله Q1 در جهت اجرای سیاستهای کلان بین المللی سازی دانشگاه و تشویق پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه در راستا ارتقا تعاملات با دانشگاه ها و مراکز آموزشی-پژوهشی و صنعتی بین المللی و همچنین پیشرفت وضعیت علمی و پژوهشی دانشگاه تنظیم شده است.

 

این گرنت مختص آن دسته از اعضای هیأت‌ علمی دانشگاه به عنوان نویسنده مسئول است که حداقل یک مقاله بین‌المللی نمایه شده درScopus ،PubMed  و ISI مجلات Q1 طی سال 2021 منتشر کرده‌اند. مجلات Q1 و ضریب تأثیر آن‌ها از طریق سامانه منبع یاب وزارت بهداشت به آدرس  https://rsf.research.ac.ir قابل مشاهده هستند.

 

مقالات بین‌المللی به مقالاتی اطلاق می‌شود که در آن نویسنده مسئول دارای وابستگی یا Affiliation دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده و حداقل یک نفر همکار بین‌المللی جز نویسندگان مقاله باشد.

 

اعضای محترم هیات علمی جهت دریافت این گرنت تشویقی می توانند از طریق لینک زیر اقدام نمایند

https://en.tums.ac.ir/en/form/55/-international-grant

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close