تعداد بازدید : 9158

درباره معاونت پژوهشی پردیس بین الملل

چشم انداز:

معاونت پژوهشي پرديس بين الملل در راستاي سياست اصلي بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشكي تهران و در جهت استفاده بیشتر از فرصت بستر فعاليتهاي پژوهشي به منظور تشويق پژوهش های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در سطح منطقه ای و بین المللی تشکیل شده است. بین المللی سازی دانشگاه به عنوان مهمترین مأموریت معاونت بین الملل از طریق تعریف فعاليتهای پژوهشی در قالب برنامه های بلندمدت پژوهشي پرديس می باشد، این مهم با ایجاد فضای مشاركت در تمامي گروههاي علمي، دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي همكار با معاونت و پرديس بين الملل قابل وصول بوده و مبناي انجام اقدامات اجرايي اين معاونت مي‌باشد.

برگزاري كلاس ها, کارگاه ها و سایردوره‌هاي پژوهشی برای تسهیل پژوهش، هدايت و نظارت بر چرخه پيشنهاد طرحهاي پژوهشي تا انعقاد قرارداد و اجراي آنها، كمك به برگزاري گردهمايي‌هاي علمي و شركت اعضاي هيأت علمي در آنها، پيگيري و تلاش در برقراري ارتباط علمي گروه ها، دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي با مراكز بین المللی با اعطای گرانت های ویژه، ترغيب و تسهيل انتشار نتايج فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي دانشگاه (منتج از طرحهای تحقیقاتی برنامه های بلند مدت پژوهشی) از جمله مواردي هستند كه معاونت امور پژوهشي در جهت تحقق آنها فعاليت مي‌نمايد.

 

زمينه هاي فعاليت:

 •  امور پژوهشی در مقطع دكتري عمومي در دانشکده هاي پردیس بين الملل (داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی)، كارشناسي ارشد و كارشناسي؛
 •  امور پژوهشی با تمرکز بر تحصيلات تكميلي به خصوص دکتراي تخصصي (PhD) در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه؛
 •  گرانت طلايي بين المللي دانشگاه علوم پزشكي تهران در رابطه با طرح هاي پژوهشي خاص كه توسط دانشگاهيان نخبه و دانشجويان ممتاز ارائه مي شود.                                      (TUMS International Golden Grant (TIGG

 

وظايف:

معاونت امور پژوهشی یک محیط  مطلوب و بهينه اي را ايجاد مي كند  که در آن تمام امور پژوهشی پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران (مقاطع کارشناسی و تحصيلات تكميلي) بر اساس برنامه های تحقیقاتی بلند مدت انجام و مديريت شوند. علاوه بر این، اين معاونت بر آن است كه سياست هاي پرديس بين الملل دانشگاه كه بر اساس سياست هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران تدوين شده است را به منظور دستيابي به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت پژوهشي پيگيري و عملي نمايد.

 

اهداف خاص:

 • درخواست از گروه هاي دانشگاهي  براي تعریف برنامه های تحقیقاتی کوتاه مدت و به خصوص برنامه های تحقیقاتی بلند مدت بر اساس نیازهای ملی، منطقه ای و بین المللی؛
 • ترغیب گروه هاي دانشگاهي به تعریف پروژه های تحقیقاتی/ طرح های پیشنهادی برای دانشجویان کارشناسی و تحصيلات تكميلي بر اساس برنامه های تحقیقاتی بلند مدت؛
 • مدیریت و هماهنگی امور پژوهشی در گروه هاي دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی مطابق با دستورالعمل پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران؛
 • داشتن اطلاعات روزآمد در مورد بخش های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی بر اساس دستورالعمل فوق از طریق ملاقات با مسئولين گروه ها و مراكز تحقيقاتي و ارزيابي مستمر؛
 • اطمینان از کیفیت طرح هاي پژوهشي( از جمله طرح های واجد شرایط، جدول زمان بندي دقیق ،درستي هزینه های بودجه و سایر موارد مورد نیاز) از طریق نظارت و پیگیری فعاليت هاي دانشجويان، گروه ها و مراکز تحقیقاتی با توجه به دستورالعمل های پژوهشي پرديس بين الملل؛
 • فراهم نمودن زمينه هاي موافقت نامه هاي همكاري مانند تفاهم نامه، تبادل استاد و دانشجو، طرحهای پژوهشی  مشترک و برنامه هاي مشترك آموزشي با مراكز معتبر بين الملل؛
 • فراهم نمودن تجهيزات و نيازهاي ضروري پژوهشی گروه هاي دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی بويژه براي آن دسته از گروه هاي داراي برنامه هاي پژوهشي بلند مدت با پتانسل جذب دانشجويان بين الملل؛
 • درخواست ازگروه های دانشگاهی برای ارائه طرح تحقيقاتي بر اساس برنامه های تحقیقاتی بلند مدت آن ها؛
 • ترغیب گروه هاي پژوهشي و آموزشي برای ايجاد موقعيت هاي  TA براي  دانشجويان بین المللی ممتاز؛
 • برنامه ريزي براي بازدید از گروه ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه از نظر تجهيزات تحقيقاتي به منظور پيگيري اهداف پرديس؛
 • نظارت و پیگیری پیشرفت دانشجويان در مرحله پژوهشي؛
 • پیگیری در خصوص تعريف برنامه هاي مشترك پژوهشي و آموزشي با مراكز تحقيقاتي معتبر.

 

دكتر احمد اسماعیل زاده،

معاون پژوهشي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

 آدرس: ایران، تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین، خیابان حجت دوست، پلاک 25، طبقه پنجم

تلفن:         88953019 (21 98+)

               88953097 (21 98+)

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close