تعداد بازدید : 15611

 

 

 

  

کارشناسان پژوهش

 

 

سپیده ضمیری

کارشناس پژوهش

تلفن: 88953097 

پست الکترونیک: s-zamiri@farabi.tums.ac.ir

شرح وظایف:

 •  
 •  برسی پایان نامه های (فارسی) ثبت شده در سیستم پژوهشیار و ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان ایرانی
 •  پیگیری و بررسی پروپوزال، مصوبات گروه، دانشکده و تأیید پایان نامه در سیستم پژوهشیار
 •  ارسال پایان نامه ها به کمیته اخلاق دانشگاه و پیگیری آنها
 •  بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و CD درمرحله تسویه حساب دانشجو
 • بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیار و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تكميل فرايند ثبت طرح
 • عقد قرارداد پایان نامه ها و طرح های تصویب شده و ارسال فرم قرارداد به استاد راهنما و مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • انجام تمام امور مربوط به طرح های فارسی از زمان ثبت پروپوزال تا به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن طرح (که شامل مقالات،کتاب، patent و ... می باشد)
 • بررسی و پیگیری گزارش طرح ها و تولیدات حاصل از طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته
 •  بررسی مقالات منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طرح ها طبق آیین نامه مربوطه
 • ارتباط و مکاتبه با دانشکده های تابعه پردیس جهت ارسال طرح های آماده بررسی در جلسات شورای پژوهشی پردیس
 • نظارت بر طرح هاي مصوب دانشكده هاي تابعه و بررسي طرح هاي مستقل در محيط طرح هاي تحقيقاتي جديد در سیستم پژوهشيار
 • انجام امور مربوط به برگزاری جلسات شورای پژوهشی 
 • پيگيري سير پيشرفت پايان نامه جهت کنترل روند پژوهش و نیز پرداخت هزينه پایان نامه و طرح های تحقیقاتی
 • مطالعه، نیازسنجی و برنامه ریزی جهت برگزاري کارگاه های مورد نیاز برای دانشجویان، کارکنان و پژوهشگران 
 • ارائه گزارشات مربوط به برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار

 

بهناز صالحی راد

کارشناس پژوهش

تلفن: 88953019 

پست الكترونيك:  b-salehirad@farabi.tums.ac.ir

شرح وظایف:

 •  برسی پایان نامه های(انگلیسی) ثبت شده در سیستم پژوهشیار و ارائه راهنماییهای لازم به دانشجویان خارجی
 •  پیگیری و بررسی proposal submission form ، مصوبات گروه، دانشکده و تأیید پایان نامه در سیستم پژوهشیار
 •  ارسال پایان نامه ها به کمیته اخلاق دانشگاه ، پیگیری و ترجمه مکاتبات کمیته اخلاق با دانشجویان خارجی
 •  دریافت گواهی اخلاق انگلیسی از سایت کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی برای دانشجویان خارجی
 •  بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و CD درمرحله تسویه حساب دانشجو
 • ارسال تایدیه حضور نماینده بین الملل دانشکده، در جلسات دفاع دانشجویان خارجی
 •  بررسی طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سیستم پژوهشیار و انجام مکاتبات با مجری طرح جهت تكميل فرايند ثبت طرح
 •  بررسی مقالات انگلیسی منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طرح ها طبق آیین نامه مربوطه
 •  انجام تمام امور مربوط به طرح های انگلیسی از زمان ثبت پروپوزال تا به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن طرح ( که شامل مقالات،کتاب، patent و ... می باشد)
 • بررسی مستندات و cv دانشجویان خارجی به منظور انتخاب دانشجویان برتر در جشنواره ها
 • تنظیم و پیگیری و ارائه گزارشات مربوط به برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل
 • شركت در كارگاه هاي آموزشي و جلسات مرتبط با سيستم پژوهشيار

 

 
 

سید محمد شاهطاهری

کارشناس پژوهش

تلفن: 88953019 

 

شرح وظایف:

 •  برسی پایان نامه های (انگلیسی) ثبت شده در سیستم پژوهشیار و ارائه راهنماییهای لازم به دانشجویان خارجی
 •  پیگیری و بررسی proposal submission form ، مصوبات گروه، دانشکده و تأیید پایان نامه در سیستم پژوهشیار
 •  ارسال پایان نامه ها به کمیته اخلاق دانشگاه ، پیگیری و ترجمه مکاتبات کمیته اخلاق با دانشجویان خارجی
 •  بررسی و دریافت فایل پایان نامه، مقالات و CD درمرحله تسویه حساب دانشجو
 • ارسال تایدیه حضور نماینده بین الملل دانشکده، در جلسات دفاع دانشجویان خارجی
 • بررسی مقالات انگلیسی منتج از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی و محاسبه امتیاز مکتسبه طرح ها طبق آیین نامه مربوط
 • انجام تمام امور مربوط به طرح ها از زمان ثبت پروگوزال تا به نتیجه رسیدن و عملیاتی شدن طرح ( که شامل مقالات،کتاب، patent و ... می باشد)
 • بررسی مستندات و cv دانشجویان خارجی به منظور انتخاب دانشجویان برتر در جشنواره ها
 • نگارش محتواي وب سايت انگلیسی و فارسی (معرفی معاونت پژوهشی، تعریف کلیه فعالیت ها و برنامه های معاونت، تهیه فرم ها، دستورالعمل ها، راهنماها و اخبار پژوهشی، ... در قالب وب سایت)
 • به روز رسانی آیین نامه های پژوهشی، فرمهای مربوط به امور پژوهشی از جمله Proposal Submission Form به زبان انگلیسی
 • شركت در جلسات IT در رابطه با ارتقای وب سایت انگلیسی
 • ارائه گزارشات مربوط به برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل
نظر شما :
captcha
نظرات بینندگان
Load More...
Close