تعداد بازدید : 15369

اعضاي شوراي پژوهشي

 

الف) اعضای شورای پژوهشی پردیس بین الملل

فهرست بر اساس آیین نامه پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران

مصوب در تاريخ 1392/2/9

ماده2. ترکیب شورا:

شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه مرکب از اعضای زیر می باشد:

  • معاون پژوهشي پرديس بین الملل دانشگاه
  • مدير امور پژوهشي دانشگاه
  • رؤساي دانشكده هاي تابع پردیس بین الملل
  • معاونین پژوهشی دانشکده های تابعه پردیس بین الملل
  • دو نفر از اعضای هیأت علمی، صاحب فعالیت های پژوهشی ارزنده که از میان نفرات پیشنهادی معاونت پژوهشی پردیس پس از تأیید شورای پژوهشی پردیس به عضویت شورای پژوهش به مدت 2 سال انتخاب می گردند.

 

اعضای شورای پردیس بین الملل
1 دکتر رامین کردی معاون بين الملل دانشگاه
2 دكتر محمد علی صحراییان معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
3 دکتر محمد عبدالهی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه
4 دکتر احمدرضا دهپور استاد گروه فارماكولوژي دانشگاه
5 دکتر محمدرضا هادیان معاون پژوهشي پرديس بين الملل 
6 دکتر امید امینیان رئيس دانشكده پزشكي پرديس بين الملل
7 دکتر احمد سوداگر رئيس دانشكده دندانپزشكي پرديس بين الملل 
8 دکتر سید اسمعیل سادات ابراهیمی رئيس دانشكده داروسازی پردیس بين الملل 
9 دکتر فاطمه دیباجی معاون پژوهشي دانشكده دندانپزشكي پرديس بين الملل 
10 دکتر حمیدرضا منصف اصفهانی معاون پژوهشي دانشكده داروسازي پرديس بين الملل 

 

بند 4: در اولین جلسه شورای پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه، دبیر جلسات از سوی معاونت پژوهشی پردیس بین الملل انتخاب و به اعضای شورا معرفی خواهد شد. 

دبیر جلسات
سپیده ضمیری کارشناس امور پژوهشی پردیس بین الملل
بهناز صالحی راد کارشناس امور پژوهشی پردیس بین الملل

ب) اعضای شورای پژوهشی دانشکده های تابعه پردیس بین الملل (دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
1 دکتر محمدرضا هادیان
2 دکتر غلامرضا حسن زاده
3 دکتر امید امینیان
4 دکتر خسرو صادق نیت
5 دکتر محمد عفت پناه
6 دکتر محمد عارفی 
7 دکتر مجید موسوی موحد
8 دکتر سید رضا حسینی سده
9 دکتر نگار امیدی
دبیر جلسات

دکتر پریسا بهادری

(کارشناس مسؤول امور پژوهشی دانشکده پزشکی)

اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
1 دکتر احمد سوداگر
2 دکتر فاطمه دیباجی
3 دکتر محمد جواد خرازی فر
4 دکتر زهرا غنچه 
5 دکتر ارغوان تنکابنی
6 دکتر ساره حبیب زاده  
7 دکتر فرزاد پیروزمند
8 دکتر مهرسا پاریاب 
9 دکتر میترا عسگری
10 دکتر فرزانه افخمی
11 دکتر صدیقه السادات هاشمی
12 دکتر آرزو پزشک فر
13 دکتر محمد تقی کیانی
دبیر جلسات

میترا منتظرلطف

(کارشناس امور پژوهشی دانشکده دندانپزشکی)

اعضای شورای پژوهشی دانشکده داروسازی
  دکتر سید اسمعیل سادات ابراهیمی
  دکتر حمید رضا منصف اصفهانی
1 دکتر اسماعیل حریریان
2 دکتر مانیا رادفر
4 دکتر محمد شریف زاده
5 دکتر نسرین صمدی
6 دکتر مصطفی عرفانی  
دبیر جلسات

یوسف سیفعلی زاده

( کارشناس امور پژوهشی دانشکده داروسازی)

 

نظر شما :
captcha
Close