دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت پژوهشی پرديس بين الملل
کد : 17282      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۲۵ خرداد تعداد بازدید : 6245

آيين نامه ‌ها | فلوچارت مراحل تصویب پایان نامه و طرح تحقیقاتی

فلوچارت مراحل تصویب پایان نامه و طرح تحقیقاتی