تعداد بازدید : 1373

تغيير تاريخ برگزاري جلسه شوراي پژوهشي پايان نامه ها در ماه بهمن

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید محترم

 

تاریخ برگزاری جلسه شورای پژوهشی پایان نامه ها در ماه بهمن از 98/11/21 به 98/11/7 تغییر پیدا کرد. 

 

 

 

Close