تعداد بازدید : 789

بازه زمانی انتخاب واحد برای دانشجویان مهمان

قابل توجه دانشجویان مهمان

 

بازه انتخاب واحد برای دانشجویان مهمان از روز یکشنبه 98/11/13 لغایت روز چهارشنبه 98/11/16 می باشد.

 

Close