تعداد بازدید : 671

برگزاري جلسه مجازي پژوهشي و پايان نامه ها با دانشجويان

-

جلسه پژوهشي و پايان نامه ها در روز سه شنبه مورخ 99/09/18 ساعت 9 الي 11 با حضور آقاي دكتر دلنوازي و آقاي سيفعلي زاده و دانشجويان ورودي سال 1395 به صورت مجازي در محيط اسكاي روم برگزار شد.در اين جلسه ابتدا روند تصويب پايان نامه در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل توسط آقاي سيفعلي زاده تشريح گرديد و در انتها به سوالات دانشجويان توسط آقاي دكتر دلنوازي و آقاي سيفعلي زاده پاسخ داده شد.

Close