تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۴ دي    تعداد بازدید : 1678

راهنماي درج گزارش نهايي (فايل word پايان نامه) در پژوهشيار

-

قابل توجه دانشجوياني كه مي خواهند دفاع كنند
جهت دريافت تاييديه دفاع فايل word پايان نامه خود را قبل از مراجعه به امور پژوهشي ، در سامانه پژوهشيار بارگذاري نماييد. راهنماي نحوه بارگذاري فايل مذكور در بخش فعاليت هاي پژوهشي، قسمت راهنماها قابل مشاهده است.

 

دانلود فایل راهنما

Close