تعداد بازدید : 828

تقدیر از منتخبین اولین دوره تقدیر از پژوهش های دانشجویی

خانم دکتر فاطمه کبیری و خانم مرضیه سالاری موفق به کسب پایان نامه و پروپوزال برتر شدند

طی مراسمی با حضور آقای دکتر سادات ابراهیمی (ریاست دانشکده)، آقای دکتر دلنوازی (معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده)، خانم دکتر برازنده (معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده داروسازی) و خانم دکتر حسین زاده اردکانی (مدیر گدوه فارماسیوتیکس) از منتخبین اولین دوره تقدیر از پژوهش های دانشجویی برتر تقدیر شد.لازم به ذکر است خانم دکتر فاطمه کبیری، دانش آموخته دانشکده داروسازی، موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر و خانم مرضیه سالاری، دانشجوی داروسازی، موفق به کسب عنوان پروپوزال برتر شده بودند.

 

  

Close