تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت    تعداد بازدید : 659

تقویم جلسات شورای پژوهشی جهت بررسی پایان نامه ها در سال 1400

-

 

* با توجه به اینکه پایان نامه های دانشجویان پردیس بین الملل همانند دانشجویان دانشکده مادر در یک شورا بررسی می شود، دانشجویان باید هرچه سریعتر مدارک خود را به امور پژوهشی دانشکده تحویل دهند تا در نوبت بررسی جلسه شورا قرار گیرد. مهمترین مدارک تحویلی عبارتند از :

 1- نسخه دستی پروپوزال امضا شده و ارائه شده به گروه( دانشجویان جهت تایید باید نسخه دستی را بر اساس زوج یا فرد بودن شماره دانشجویی تحویل آقای شیرخانی و یا خانم مخبریان دهند.)

2- ارائه تاییدیه گروه از طرف دانشجو (مدیر گروه می تواند روی نسخه دستی تایید کند یا اینکه نامه اتوماسیونی به رئیس یا معاون دانشکده ارسال نماید).

 3- درج اطلاعات پروپوزال در سامانه پژوهشیار و تایید آن توسط استاد راهنمای اول

 3- برگ ثبت موضوع پایان نامه (فرم مذکور در بخش فعالیت های پژوهشی سایت دانشکده، قسمت فرمهای مورد نیاز قرار دارد).

4- بعد از ارسال مدارک فوق، تماس دانشجو با امور پژوهشی جهت کنترل موارد آموزشی و پژوهشی

5- بعد از تکمیل موارد فوق پروپوزال ارسالی تاریخ تکمیل مدارک دریافت نموده و جهت بررسی به شورای پژوهشی ارسال می گردد.

*  کانالهای ارتباطی ما با شما:

1- سامانه پژوهشیار

2- تلفکس شماره 55890472

3- ایمیل  y-seifalizadeh@farabi.tums.ac.ir  ویا  yszadeh@gmail.com

*به کلیه دانشجویان عزیز توصیه می گردد حتماً  "راهنمای روند تصویب پایان نامه" درج شده در بخش پژوهشی سایت دانشکده را مطالعه نموده و به اطلاعیه ها و سایر راهنماهای درج شده در این بخش توجه و اعمال نمایند.


 

Close