تعداد بازدید : 554

قابل توجه دانشجویان بدهکار به دانشگاه

-

قابل توجه دانشجویان بدهکار به دانشگاه، دانشجویان مذکور تا تاریخ 31 خرداد سال جاری به منظور تسویه حساب و تعیین تکلیف بدهی مهلت خواهند داشت و در صورت عدم مراجعه یا عدم تسویه حساب عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجویان می باشد.

 

 

Close