تعداد بازدید : 650

تقویم آموزشی ترم تابستان سال 1400

-

تقویم آموزشی ترم تابستان سالجاری به شرح ذیل جهت اطلاع دانشجویان اعلام می­گردد:

 

زمان انتخاب واحد: از شنبه ­1400/4/5 لغایت سه شنبه 1400/4/8

زمان برگزاری کلاسها به صورت مجازی: از یکشنبه 1400/4/13 لغایت شنبه  1400/5/16

زمان برگزاری امتحانات: از شنبه 1400/5/23 لغایت پنج شنبه 1400/6/11

بازه ثبت نمرات: از یکشنبه 1400/5/24 لغایت شنبه 1400/6/13

 

 

Close