تعداد بازدید : 692

ارائه ترم تابستانی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

-

دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نظر دارد تعدادی از دروس رشته داروسازی را در ترم تابستانی سال تحصیلی 1400-1399 صرفا برای دانشجویان رشته داروسازی به صورت مجازی و با پرداخت شهریه مصوب،برگزار نماید و از سایر دانشگاه ها نیز دانشجوی میهمان پذیرش خواهد کرد.
دانشجویان علاقه مند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی به راهنمای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس :
 

https://v-education.mums.ac.ir/announcements-of-the-deputy/1830-news14000311

مراجعه کنند.

Close