تعداد بازدید : 374

برگزاری مراسم دفاعیه خانم زهرا بهاری پور

 

 

جلسه دفاعيه دانشجو زهرا بهاری پور با عنوان بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی اولئو گامرزین باریجه Ferula gummosa Boiss  و قابلیت جایگزینی صمغ حاصل از آن در صنایع دارویی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما سرکار خانم دکتر توفیقی و هيئت داوران  روز دو شنبه مورخ 1400/6/1  برگزار گردید.

 

Close