تعداد بازدید : 276

برگزاری مراسم دفاعیه آقای محمدرضا یزدانیان

 

جلسه دفاعيه دانشجو محمدرضا یزدانیان با عنوان مقایسه اقدامات انجام شده در بیماران با مسمومیت  وارفارین پذیرش شده در مرکز قلب تهران ، قبل و بعد از برنامه های آموزشی مطابق با گاید لاین های مربوطه  طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور  معاون اموزشی جناب آقای دکتر دلنوازی و حضور مجازی استاد راهنما سرکار خانم دکتر حاج حسین طلاساز   و هيئت داوران  روز سه شنبه مورخ 1400/6/9  برگزار گردید

 

 

 

 

Close