تعداد بازدید : 258

برگزاری مراسم دفاعیه خانم پرندیس تبریزی

 

جلسه دفاعيه دانشجو پرندیس تبریزی با عنوان بررسی سمیت حاد و تحت مزمن عصاره تام گیاه پونه سای سبلانی (Nepeta Menthoides ) به شکل خوراکی طی مراسمي در دانشكده داروسازي پرديس بين الملل با حضور استاد راهنما جناب آقای دکتر حاجی آخوندی و هيئت داوران  روز یکشنبه مورخ 1400/6/14  برگزار گردید.

 

Close