تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند    تعداد بازدید : 11561

ورودي 96

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

فارماکوگنوزی 1(2واحد نظری)،نیمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

12

11

98

دکتر ادهمی

10-12

 

کلیات فارماکوگنوزی

شنبه

19

11

98

دکتر ادهمی

10-12

 

روش های عصاره گیری

شنبه

26

11

98

دکتر ادهمی

10-12

 

کروماتوگرافی

شنبه

3

12

98

دکتر منصف

10-12

 دکترادهمی

قند ها و پلی ساکاریدها

شنبه

10

12

98

دکتر منصف

10-12

 

صمغ ها و موسیلاژها

شنبه

17

12

98

دکتر منصف

10-12

 

صمغ ها و موسیلاژها

شنبه

24

12

98

دکتر منصف

10-12

 

مان ها، گلیکوزیدهای سیانوژنیک و تیوسیانات

شنبه

16

1

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

اسانس ها، مونوترپن ها

شنبه

23

1

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

اسانس ها، مونوترپن ها

شنبه

30

1

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

اسانس ها، مونوترپن ها

شنبه

4

2

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

اسانس ها، سزکوئی ترپن ها

شنبه

11

2

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

سزکوئی ترپن ها و سزکوئی ترپن لاکتون ها

شنبه

18

2

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

دی ترپن ها، رزین ها

شنبه

25

2

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

تری ترپنوئیدها و استروئیدها، ساپونین ها

شنبه

3

2

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

تری ترپنوئیدها و استروئیدها، گلیکوزیدهای قلبی

شنبه

10

3

99

دکتر دلنوازی

10-12

 

تتراترپنوئیدها، ایریدوئیدها، ایزوپرنوئیدهای متفرقه، ویتانولیدها، کوکوربیتاسینها، اکدیسونها

 

فارماسيوتيكس  3 (1واحد عملی)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

گروه

موضوع

شنبه

19

11

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

چهارشنبه

23

11

98

دکتر تولیت
 

13-17

گروه دوم

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

شنبه

3

12

98

دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه شربت پایه USP- تهیه شربت پایه بدون قند USP- تهیه شربت سولفات آهن- تهیه الگزیر تئوفیلین

 شنبه

17

12

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه شربت پایه USP- تهیه شربت پایه بدون قند USP- تهیه شربت سولفات آهن- تهیه الگزیر تئوفیلین

سه شنبه

19

1

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه ویال تزریقی چندبارمصرف سولفات منیزیم - محاسبه تونیسیته- تهیه محلول چشمی -آمپول

شنبه

23

1

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه ویال تزریقی چندبارمصرف سولفات منیزیم - محاسبه تونیسیته- تهیه محلول چشمی- آمپول

سه شنبه

2

2

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه امولسیون با امولسیفایر طبیعی- تهیه امولسیون با امولسیفایرصناعی- محاسبه HLB-روشهای تشخیص نوع امولسیون- اندازه گیری ویسکوزیته 

چهارشنبه

3

2

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه امولسیون با امولسیفایر طبیعی- تهیه امولسیون با امولسیفایرصناعی- محاسبه HLB-روشهای تشخیص نوع امولسیون- اندازه گیری ویسکوزیته 

 شنبه

10

3

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

تهیه سوسپانسیون پایه1  USP- تهیه سوسپانسیون پایه 2USP – تهیه سوسپانسیون پایه 3USP- تهیه سوسپانسیون استامینوفن- اندازه گیری ویسکوزیته 

سه شنبه

13

3

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

تهیه سوسپانسیون پایه1  USP- تهیه سوسپانسیون پایه 2USP – تهیه سوسپانسیون پایه 3USP- تهیه سوسپانسیون استامینوفن- اندازه گیری ویسکوزیته 

شنبه

17

3

99

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

هردوگروه

امتحان

شنبه

19

11

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه اول

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

چهارشنبه

23

11

98

دکتر تولیت
دكتر عطايي

13-17

گروه دوم

بخوراکالیپتوس- دهانشویه ستیل پیریدینیوم کلراید- تهیه محلول خوراکی گلوکونات پتاسیم

 

شیمی دارویی2  (3واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازي ورودي 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

13

11

98

دکتر برازنده

13-15

 

آدرنوكورتيكوئيدها

دوشنبه

14

11

98

 دكتر سوري

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها

یکشنبه

20

11

98

دکتر برازنده

13-15

 

 آدرنوكورتيكوئيدها

دوشنبه

21

11

98

دکتر سوری

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها

یکشنبه

27

11

98

دکتربرازنده

13-15

 

پروژسترون و آنتي پروژسترون

دوشنبه

28

12

98

دکتر سوری

13-15

 

هيستامين و آنتي هيستامين ها

یکشنبه

4

12

98

دکتر برازنده

13-15

 

استروژن و آنتي استروژن

دوشنبه

5

12

98

دکترسوری

13-15

 

بي حس كننده هاي موضعي

یکشنبه

11

12

98

دکتربرازنده

13-15

 

آندروژن و آنتی آندروژن

دوشنبه

12

12

98

دکتر سوری

13-15

 

داروهای مدر

دوشنبه

19

12

98

دکتر سوری

13-15

 

داروهاي موثر بر عملكرد غده تيروئيد

یکشنبه

25

12

98

دکتربرازنده

13-15

 

داروهای انابولیک

دوشنبه

26

12

98

دکتر پیرعلی

13-15

 

هورمونهاي هيپوتالاموس و هيپوفيز

یکشنبه

17

1

99

دکتر خلج

13-15

 

مقدمات و آگونيست هاي سيستم كلي نرژيك 

دوشنبه

18

1

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي پايين آورنده چربي خون

یکشنبه

24

1

99

 دكتر خلج

13-15

 

آگونيست هاي سيستم كولينرژيك – آنتاگونيست هاي سيستم كولينرژيك

دوشنبه

25

1

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

گلي كوزيدهاي قلبي

یکشنبه

31

1

99

دکترخلج

13-15

 

داروهاي مسدد عصبي عضلاني - مسددهاي گانگليوني

دوشنبه

1

2

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهای ضد انعقاد 

یکشنبه

7

2

99

دکترخلج

13-15

 

داروهاي مهار كننده آنزيم كولين استراز

دوشنبه

8

2

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي مهار كننده كانال هاي كلسيم

یکشنبه

14

2

99

دکتر اکبرزاده

13-15

 

گيرنده هاي آدرنرژيك و داروهاي موثر بر آن

دوشنبه

15

2

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهاي مهاركننده كانال پتاسيم

یکشنبه

21

2

99

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهاي آگونيست β- آنتاگونيست β

دوشنبه

22

2

99

دکتر پیرعلی

13-15

 

داروهای ضد دیابت

یکشنبه

28

2

99

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهاي مهار كننده گيرنده a

دوشنبه

29

2

99

دکترپیرعلی

13-15

 

داروهاي ضد دیابت

یکشنبه

3

3

99

دکتر اکبرزاده

13-15

 

داروهاي ضد فشار خون

 

فیزیکال2  (2واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

14

11

98

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

21

11

98

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

28

11

98

دكتر خوشخو

10-12

 

ميكرومرتيكس

دوشنبه

5

12

98

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

دوشنبه

12

12

98

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

دوشنبه

19

12

98

دكتر خوشخو

10-12

 

كينتيك و پايداري

دوشنبه

18

1

99

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

25

1

99

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

1

2

99

دكتر خوشخو

10-12

 

پديده هاي بين سطحي

دوشنبه

8

2

99

دكتر خوشخو

10-12

 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

15

2

99

دكتر خوشخو

10-12

 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

22

2

99

دكتر خوشخو

10-12

 

سيستم هاي پراكنده

دوشنبه

29

2

99

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

12

3

99

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

19

3

99

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

دوشنبه

26

3

99

دكتر ديناروند

10-12

 

پليمر در داروسازي

 

دارودرمانی1 (3واحدنظری) ، نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

15

11

98

دکتر خلیلی

8-10

 

کلیات آنتی بیوتیکها (1 )

سه شنبه

15

11

98

دکتر خلیلی

10-12

 

کلیات آنتی بیوتیکها (2 )

یکشنبه 27 11 98 دکتر خویی 8-10    

سه شنبه

29

11

98

دکتر خلیلی

8-10

 

عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی

سه شنبه

29

11

98

دکتر خلیلی

10-12

 

عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی

سه شنبه

6

12

98

دکتر خلیلی

8-10

 

عفونت های ادراری

سه شنبه

6

12

98

دکتر خلیلی

10-12

 

عفونتهای شایع ویروسی، قارچی، انگلی

سه شنبه

13

12

98

دکتر خلیلی

8-10

 

عفونتهای مقاربتی

سه شنبه

13

12

98

دکتر خلیلی

10-12

 

بیماریهای اندمیک ایران

سه شنبه

20

12

98

دکتر خلیلی

8-10

 

دارودرمانی مشکلات شایع چشمی، گوشی، دهانی و بینی

سه شنبه

20

12

98

دکتر خویی

10-12

 

بیماریهای پوستی (1)

سه شنبه

27

12

98

دکتر خویی

8-10

 

بیماریهای پوستی (2)

سه شنبه

27

12

98

دکتر خویی

10-12

 

دارو درمانی در بارداری و شیردهی

سه شنبه

19

1

98

دکتر رستگارپناه

8-10

 

دارو درمانی یبوست و اسهال

سه شنبه

19

1

98

دکتر رستگارپناه

10-12

 

دارودرمانی در بیماری های دستگاه گوارش فوقانی

سه شنبه

26

1

98

دکتر رستگارپناه

8-10

 

بیماریهای دستگاه گوارش تحتانی

سه شنبه

26

1

98

دکتر رستگارپناه

10-12

 

دارودرمانی در نارسائی کبد پیشرفته

سه شنبه

2

2

98

دکتر رستگارپناه

8-10

 

هپاتیتهای غیر ویروسی ( داروئی ، اتوایمیون ، NASH)

سه شنبه

2

2

98

دکتر رستگارپناه

10-12

 

سوء هاضمه، سوزش سر دل، هموروئید و IBS

سه شنبه

9

2

98

دکتر هنرمند

8-10

 

دیس لیپیدمی

سه شنبه

9

2

98

دکتر هنرمند

10-12

 

بیماری های ایسکمیک قلب

سه شنبه

16

2

98

دکتر محبی

8-10

 

اختلالات زنان (1) (یائسگی ، دیسمنوره)

سه شنبه

16

2

98

دکتر محبی

10-12

 

اختلالات زنان (2) (PCO ، اندومتریوز)

سه شنبه

23

2

98

دکتر غلامی

8-10

 

پرفشاری خون (1)

سه شنبه

23

2

98

دکتر غلامی

10-12

 

پر فشاری خون (2)

سه شنبه

30

2

98

دکتر غلامی

8-10

 

دیس لیپیدمی

سه شنبه

30

2

98

دکتر غلامی

10-12

 

بیماری های ایسکمیک قلب

سه شنبه

6

3

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

تفسیرتستهای آزمایشگاهی1

سه شنبه

6

3

98

دکتر نجم الدین

10-12

 

تفسیرتستهای آزمایشگاهی2

سه شنبه

13

3

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

دارودرمانی دردهای نوروپاتیک، مزمن و functional

سه شنبه

13

3

98

دکتر نجم الدین

10-12

 

دارودرمانی تهوع واستفراغ

سه شنبه

20

3

98

دکتر نجم الدین

8-10

 

واکنشهای حساسیت داروئی

 

فارماسيوتيكس 2 (1 واحد عملي)، نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

گروه

موضوع

سه شنبه

15

11

98

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:روکش قندی قرصها(1)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه سوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه چهارم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:
Dissolution-کپسول

چهارشنبه

16

11

98

دکترعطایی

دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:روکش قندی قرصها(2)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه سوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه چهارم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه پنجم:
Dissolution-کپسول
گروه ششم:روکش با لایه نازک قرصها

سه شنبه

29

11

98

 

 دکتر تولیت

13-17

2

گروه اول:روکش قندی قرصها(1)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه سوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه چهارم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه پنجم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه ششم:
Dissolution-کپسول

چهارشنبه

30

11

98

 

  دکتر تولیت

13-17

2

گروه اول:روکش قندی قرصها(2)
گروه دوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه سوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه چهارم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه پنجم:
Dissolution-کپسول
گروه ششم:روکش با لایه نازک قرصها

سه شنبه

6

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه دوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه سوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه چهارم:
Dissolution-کپسول
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(1)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(1)

چهارشنبه

7

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه دوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه سوم:
Dissolution-کپسول
گروه چهارم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(2)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(2)

سه شنبه

13

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

2

گروه اول:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه دوم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه سوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه چهارم:
Dissolution-کپسول
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(1)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(1)

چهارشنبه

14

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

2

گروه اول:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه دوم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه سوم:
Dissolution-کپسول
گروه چهارم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه پنجم:روکش قندی قرصها(2)
گروه ششم:روکش قندی قرصها(2)

سه شنبه

20

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:روکش با لایه نازک قرصها
گروه دوم:
Dissolution-کپسول
گروه سوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(1)
گروه پنجم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه ششم:گرانولاسیون خشک و مرطوب

چهارشنبه

21

12

98

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13-17

1

گروه اول:Dissolution-کپسول
گروه دوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه سوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(2)
گروه پنجم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه ششم:قرص سازی و آزمایشات قرص

سه شنبه

26

1

99

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13:30-17

2

گروه اول:روکش با لایه نازک قرصها
گروه دوم:
Dissolution-کپسول
گروه سوم:روکش قندی قرصها(1)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(1)
گروه پنجم:گرانولاسیون خشک و مرطوب
گروه ششم:گرانولاسیون خشک و مرطوب

چهارشنبه

10

2

99

 

 

دکترعطایی دکتر تولیت

13:30-17

2

گروه اول:Dissolution-کپسول
گروه دوم:روکش با لایه نازک قرصها
گروه سوم:روکش قندی قرصها(2)
گروه چهارم:روکش قندی قرصها(2)
گروه پنجم:قرص سازی و آزمایشات قرص
گروه ششم:قرص سازی و آزمایشات قرص

 

     فارماکولوژی 2(3واحد نظری)، نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهاشنبه

16

11

98

دکتر ثمینی

9-12

 

فارماکولوژی سیستم قلب و عروق ( کلیات سیستم قلب وعروق ، داروهای ضد آرتیمی – داروهای ضد آنژین صدری

چهاشنبه

23

11

98

دکتر ثمینی

9-13

 

دارهای ضد نارسایی قلب ( مستقیم عمل کننده ها و غیر مستقیم عمل کننده ها )

چهاشنبه

30

11

98

دکتر ثمینی

9-13

 

داروهای انتی هیپر تانسیو – داروهای دیو رتیک – داروهای ضد کم خونی

چهاشنبه

7

12

98

دکتر ثمینی

9-12

 

داروهای جانشین شونده پلاسما- داروهای آنتی هیپرلیپمی

چهاشنبه

14

12

98

دکتر ثمینی

9-12

 

فارماکولوژی داروهای موثر بر خون ( گروههای مختلغ ضد انعقاد – ضد پلاکت ها – فیبرینولیتیک ها و پروهموستاتیک ها )

چهاشنبه

20

1

99

دکتر ثمینی

9-12

 

فارماکولوژی داروهای موثر بر سیستم تنفسی

چهاشنبه

27

1

99

دکتر ثمینی

9-12

 

فارماکولوژی داروهای موثر بر دستگاه گوارش

چهاشنبه

3

2

99

دکتر ثمینی

9-12

 

شیمی درمانی ( کلیات – مقاومت دارویی – آنتی بیوتیکهای بتا لاکتام – آنتی بیوتیکهای غیر بتالاکتام گلیکوپیتیدی )

چهاشنبه

10

2

99

دکتر ثمینی

9-12

 

آنتی بیوتیکهای غیر بتالاکتام مهارکننده سنتز پرو تئین – آنتی بیوتیکهای غیر بتا لاکتام مهارکننده سنتز DNA – آنتی بیوتیکهای متفرقه

چهاشنبه

17

2

99

دکتر ثمینی

9-12

 

آنتی میکو باکتریوم ها ( شیمی درمانی سل و جذام ) – ضد ویروس ها – ضد قارچ ها – ضد پارازیت ها

چهاشنبه

24

2

99

دکتر ثمینی

9-12

 

شیمی درمانی  سرطان – ژن درمانی

چهاشنبه

31

2

99

دکتر ثمینی

9-12

 

داروهای ضد سرطان هدفمند – داروهای آنژیوژنزیز آنتی بیوتیکهای غیر سیستمیک

 

     فارماسيوتيكس  3 (3 واحد نظری)نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

 13

11

98

دکتر رفیعی

10-12 

 

 

شنبه

19 

11

98

دکتر اکبری

 10-12

 

 

یکشنبه

 20

11

98

 دکتر رفیعی

 10-12

 

 

شنبه

26 

 11

 98

 دکتر اکبری

 8-10

 

 

یکشنبه

27 

11

98

 دکتر رفیعی 

 10-12

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ملزومات و تجهیزات پزشکی(2 واحد نظری)نيمسال ششم رشته داروسازی ورودی 96

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

 28

11

98

دکتر خلیلی

 8-10

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close