تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند    تعداد بازدید : 10292

ورودی 97

 

 

 

 

كلاسهاي برگزار شده

 

كلاسهاي برگزار نشده

 

كلاسهاي جبراني

 

 

اصول خدمات بهداشتی (1 واحد نظري)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

19

11

98

دكتر خاتمي

13-15

 

تعريف سلامت و بهداشت عمومي
PHC

شنبه

26

11

98

دكتر خسروي

13-15

 

بهداشت مادر و کودک
بهداشت مدارس - بهداشت دهان و دندان

شنبه

3

12

98

دكترخيل تاش

13-15

 

نقش داروساز در نظام سلامت

شنبه

10

12

98

دكتر خواجه نصيري

13-15

 

كليات بهداشت حرفه اي

شنبه

17

12

98

دكتر میثمی

13-15

 

اصول بهداشت محيط (آب-هوا-خاك )

شنبه

24

12

98

دكتر دبیران

13-15

 

شاخصهاي اندازه گیری سلامت
نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني درايران و جهان

شنبه

16

1

99

دكتر دبیران

13-15

 

اصول پيشگيري و كنترل بيماريهاي غیرواگير و واگیر
گذار اپیدمیولوژیک
سازمانهاي بين المللي بهداشت

شنبه

23

1

99

دكتر صدیق

13-15

 

نقش آموزش بهداشت در ارتقای سلامت
سبك زندگي سالم و اصول بهداشت رواني

 

ایمونولوژی (3 واحد نظري)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

12

11

98

دکتر شريف

8-10

 

سلولها و اعضای لنفاوی

يكشنبه

13

11

98

دكتر شريف

8-10

 

آنتی بادي

شنبه

19

11

98

دکتر رجايي

8-10

 

آنتي ژن

يكشنبه

20

11

98

دکتر رجايي

8-10

 

واکنشهای آنتی ژن – آنتی بادی

شنبه

26

11

98

دکتر حاجتی

8-10

دکترشریف

سايتوكاين

يكشنبه

27

11

98

دكترایزد

8-10

دکترشریف 

كمپلمان

شنبه

3

12

98

دكتر اميرزرگر

8-10

دکتر حجاران 

سيستم سازگاري نسجيMHCو عرضه آنتي ژن

يكشنبه

4

12

98

دکتر رجايي

8-10

 

پاسخ هاي ايمني ذاتي و التهاب

شنبه

10

12

98

دكتر ايزد

8-10

 

بيولوژي و عملكرد لنفوسيت هاي B ( ايمني همورال)

يكشنبه

11

12

98

دکتر ایزد

8-10

 

بيولوژي و عملكرد لنفوسيتهاي T( ايمني سلولي)

شنبه

17

12

98

دكتر وجگاني

8-10

 

تولرانس

شنبه

23

1

99

دکتر وجگانی

8-10

 

خود ايمني 

یکشنبه

24

1

99

 

8-10

 

امتحان ميان ترم

شنبه

30

1

99

دکتر رضايي

8-10

 

ازدياد حساسيت ها

يكشنبه

31

1

99

دکتر وجگاني

8-10

 

ايمني مخاطي

شنبه

6

2

99

دکتر نيكنام

8-10

 

  واكسن

يكشنبه

7

2

99

دکتر نوربخش

8-10

 

ايمونولوژي بيماريهاي عفوني

شنبه

13

2

99

دکتر حاجتي

8-10

 

ايمونولوژي سرطان

يكشنبه

14

2

99

دکتر امیرزرگر

8-10

 

ايمونوهماتولوژي

شنبه

20

2

99

دكتر رضايي

8-10

 

نقص ايمني

يكشنبه

21

2

99

دكتر نيكنام

8-10

 

ايمونولوژي پيوند

شنبه

27

2

99

دکتر نيكنام

8-10

 

ايمونوفارماكولوژي

يكشنبه

28

2

99

دکتر شريف

8-10

 

توليد فراورده ها در ايمونولوژي

شنبه

10

3

99

دکتر نوربخش

8-10

 

نورو ايمونو آندوكرين

 

فيزيولوژي (4 واحد نظري)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

شنبه

12

11

98

دکتر رنجبران

10-12

 

کلیه

دوشنبه

14

11

98

دکتر رنجبران

10-12

 

کلیه

شنبه

19

11

98

دکتر رنجبران

10-12

 

کلیه

دوشنبه

21

11

98

دکتر رنجبران

10-12

 

کلیه

شنبه

26

11

98

دکتر رنجبران

10-12

 

کلیه

دوشنبه

28

11

98

دکتر فقیهی

10-12

 

غدد

سه شنبه 29 11 98 دکتر رنجبران 8-10    

شنبه

3

12

98

دکتر فقیهی

10-12

 

غدد

دوشنبه

5

12

98

دکتر فقیهی

10-12

 

غدد

شنبه

10

12

98

دکتر فقیهی

10:30-12:30

 

غدد

دوشنبه

12

12

98

دکتر نبوی زاده

10-12

 

غدد

شنبه

17

12

98

دکتر نبوی زاده

10-12

 

غدد

دوشنبه

19

12

98

دکتر نبوی زاده

10-12

 

غدد

شنبه

24

12

98

دکتر اصحابی

10-12

 

تولید مثل

دوشنبه

18

1

99

دکتر اصحابی

10-12

 

تولید مثل

شنبه

23

1

99

دکتر اصحابی

10-12

 

تولید مثل

دوشنبه

25

1

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

30

1

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

1

2

99

دکتر رنجبران

10-12

 

حواس ویژه

شنبه

6

2

99

دکتر رنجبران

10-12

 

حواس ویژه

دوشنبه

8

2

99

دکتر رنجبران

10-12

 

حواس ویژه

شنبه

13

2

99

دکتر رنجبران

10-12

 

حواس ویژه

دوشنبه

15

2

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

20

2

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

22

2

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

27

2

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

29

2

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

3

3

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

10

3

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

دوشنبه

12

3

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

شنبه

17

3

99

دکتر پرویز

10-12

 

اعصاب

 

گیاهان دارویی  (1 واحد عملی)، نيمسال چهارم رشته داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

13

11

98

دکتر ادهمی

13-17

 

اصول آماده سازی پودر گیاهان جهت انجام خرده نگاری، روش ثبت مشخصات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک پودر گیاهان دارویی، خرده نگاری پودرهای نشاسته با منشاء گیاهی متفاوت

یکشنبه

20

11

98

دکتر وزیریان

13-17

 

خرده نگاری پودر سنا و نعنا فلفلی

یکشنبه

27

11

98

دکتر دلنوازی

13-17

 

خرده نگاری پودر داتوره و رازیانه

یکشنبه

4

12

98

دکتر توفیقی

13-17

 

خرده نگاری پودر  همیشه بهار و شاهدانه

یکشنبه

11

12

98

دکتر توفیقی

13-17

 

خرده نگاری پودر دارچین و شیرین بیان

یکشنبه

 

 

 

دکتر ادهمی
اساتید گروه

13-17

 

آشنایی با هرباریوم و هربوراتوم، بازدید از باغ گیاهان دارویی

یکشنبه

17

1

99

دکتر ادهمی

13-17

 

روش تهیه نمونه هرباریومی، شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کاج، بسپایک، پرسیاوش، افدرا، دم اسب، بید، شاهدانه، گزنه، بلوط

یکشنبه

24

1

99

دکتر توفیقی

13-17

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی کرچک، خشخاش، خاکشیر، قدومه شیرازی، قدومه شهری، شاهتره، پنیرک، ختمی رسمی، ختمی زینتی، چای سبز

یکشنبه

7

2

99

دکتر وزیریان

13-17

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی اسفند، عناب، شیرین بیان، گون(کتیرا)، خارشتر (ترنجبین)، سنا ایرانی، سنا مکی، مورد، اوکالیپتوس

یکشنبه

14

2

99

دکتر وزیریان

13-17

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی رازیانه، شوید، گشنیز، زیره سبز، زیره کوهی، زیره سیاه، زنیان، انیسون، گلپر

یکشنبه

21

2

99

دکتر دلنوازی

13-17

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی قره قات، نعنا دشتی، نعنا فلفلی، آویشن شیرازی، آویشن باغی، بادرنجبویه( ملیس، آسپروگو)، بارهنگ، بارهنگ سرنیزه ای، اسفرزه

یکشنبه

28

2

99

دکتر دلنوازی

13-17

 

شناسایی نمونه های بازار دارویی و هرباریومی گیاهان دارویی گل گاوزبان، کاسنی، بابونه دشتی، بابونه شیرازی، زعفران، بومادران، گلرنگ، سورنجان

 

گیاهان دارویی  (2 واحد نظري)، نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

یکشنبه

13

11

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

کلیات (تبیین جایگاه گیاهان دارویی)، تعاریف و اصطلاحات خاص گیاهان دارویی، اصول طبقه بندی گیاهان دارویی

یکشنبه

20

11

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

27

11

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

4

12

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

آشنایی با مورفولوژی گیاهی

یکشنبه

11

12

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه آلگها و قارچ ها، سرخس ها، دم اسبیان و پنجه گرگیان وبازدانگان، شناسایی و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

18

12

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

25

12

98

دکتر دلنوازی

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه تک لپه ای ها، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

17

1

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

24

1

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های بدون گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

7

2

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

14

2

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

21

2

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های جدا گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

28

2

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

4

3

99

دکتر وزیریان

10-12

 

گونه های مهم دارویی از گروه دولپه ای های پیوسته گلبرگ، شناسایی  و اثرات درمانی آنها

یکشنبه

11

3

99

دکترتوفیقی

10-12

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم اعصاب ، سیستم قلبی عروقی و تنفسی)

یکشنبه

18

3

99

دکترتوفیقی

10-12

 

تقسیم بندی گیاهان دارویی بر اساس کاربرد در بیماری ها (سیستم گوارشی، ادراری تناسلی، پوست و ...)

 

ایمونولوژی  (1 واحد عملی)، نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

دوشنبه

28

11

98

دکتر میرزایی

13-17

 

مقدمات
پرسیپیتاسیون

دوشنبه

5

12

98

دکتر میرزایی

13-17

 

آگلوتیناسیون
Wright-coombs wright – 2ME-CRP- RF

دوشنبه

12

12

98

دکتر میرزایی

13-17

 

نوتروليزاسيون
(
ASO)

دوشنبه

19

12

98

دکتر میرزایی

13-17

 

ايمونوفلورسانس ، فلوسايتومتري

دوشنبه

25

1

99

 دکتر لطیفی نیا

13-17

 

فاگوسيتوز

دوشنبه

1

2

99

خانم انصاري پور

13-17

 

آزمونهای مولکولی
DNA , PCRاستخراج

دوشنبه

8

2

99

خانم انصاري پور

13-17

 

تكنيكهاي جدا سازي  سلولها  (HLA )لمفوسايتوتوكسيستي

دوشنبه

15

2

99

 دکتر میرزایی

13-17

 

هماگلوتیناسیون
ABO- RH-  Cross matching

دوشنبه

22

2

99

امتحان

 

 

 

 

فيزيولوژي (1 واحد عملی) نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

سه شنبه

15

11

98

دکتر اصحابی

13-17

 

آشنایی با میکروسکوپ

سه شنبه

29

11

98

دکتر اصحابی

13-17

 

شمارش سلول های خون

سه شنبه

6

12

98

خانم آخوندزاده

13-17

 

اسمز

سه شنبه

13

12

98

خانم آخوندزاده

13-17

 

لکوسیتر

سه شنبه

20

12

98

خانم آخوندزاده

13-17

 

نوارقلب

سه شنبه

26

1

99

دکتر رنجبران

13-17

 

هماتوکریت،زمان انعقاد و سیلان

سه شنبه

2

2

99

دکتر رنجبران

13-17

 

اعصاب

سه شنبه

9

2

99

دکتر عادلی

13-17

 

اسپیرومتری

سه شنبه

16

2

99

دکتر عادلی

13-17

 

فشارخون

سه شنبه

23

2

99

دکتر اصحابی

13-17

 

افتالموسکوپی

سه شنبه

30

2

99

خانم آخوندزاده

13-17

 

Review

سه شنبه

20

3

99

خانم آخوندزاده

13-17

 

Exam

 

شيمي تجزيه  (1 واحد عملی)، نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

16

11

98

دکتر سوری

13-15

 

جلسه اول- تهیه محلول اسید و باز و استاندارد کردن باز (گروه اول)

چهار شنبه

16

11

98

دکتر سوری

15-17

 

جلسه اول- تهیه محلول اسید و باز و استاندارد کردن باز (گروه دوم)

چهار شنبه

23

11

98

دکتر سوری

13-15

 

جلسه دوم-  استاندارد کردن اسید کلریدریک و سدیم هیدروکساید (گروه اول)

چهار شنبه

23

11

98

دکتر سوری

15-17

 

جلسه دوم-  استاندارد کردن اسید کلریدریک و سدیم هیدروکساید (گروه دوم)

چهار شنبه

30

11

98

دکتر سوری

13-15

 

جلسه سوم-  تعیین مقدار اسید سالیسیلیک و سرکه (گروه اول)

چهارشنبه

30

11

98

دکتر سوری

15-17

 

جلسه سوم-  تعیین مقدار اسید سالیسیلیک و سرکه (گروه دوم)

چهارشنبه

7

12

98

دکتر سوری

11-14

 

جلسه چهارم-   تعیین مقدار سدیم کربنات- تعیین مقدار منیزیم هیدروکساید در فراورده (گروه اول)

چهارشنبه

7

12

98

دکتر سوری

14-17

 

جلسه چهارم-   تعیین مقدار سدیم کربنات- تعیین مقدار منیزیم هیدروکساید در فراورده (گروه دوم)

چهارشنبه

14

12

98

دکتر سوری

11-14

 

جلسه پنجم-    تعیین مقدار کربنات و بی کربنات (گروه اول)

چهارشنبه

14

12

98

دکتر سوری

14-17

 

جلسه پنجم-    تعیین مقدار کربنات و بی کربنات (گروه دوم)

چهارشنبه

21

12

98

دکتر سوری

11-14

 

جلسه ششم- تعیین مقدار آسپرین (گروه اول)

چهار شنبه

21

12

98

دکتر سوری

14-17

 

جلسه ششم- تعیین مقدار آسپرین (گروه دوم)

چهار شنبه

20

1

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه هفتم- تیتراسیون اکسید و احیا(منگانومتری) (گروه اول)

چهار شنبه

20

1

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه هفتم- تیتراسیون اکسید و احیا(منگانومتری) (گروه دوم)

چهار شنبه

27

1

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه هشتم- تیتراسیون اکسید و احیا (یدومتری) (گروه اول)

چهار شنبه

27

1

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه هشتم- تیتراسیون اکسید و احیا (یدومتری) (گروه دوم)

چهار شنبه

3

2

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه نهم- تیتراسیون رسوبی (موهر) (گروه اول)

چهار شنبه

3

2

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه نهم- تیتراسیون رسوبی (موهر) (گروه دوم)

چهار شنبه

10

2

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه دهم - تیتراسیون رسوبی (ولهارد) (گروه اول)

چهار شنبه

10

2

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه دهم - تیتراسیون رسوبی (ولهارد) (گروه دوم)

چهار شنبه

17

2

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه یازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و رسوب گیری)   (گروه اول)

چهار شنبه

17

2

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه یازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و رسوب گیری)   (گروه دوم)

چهار شنبه

24

2

99

دکتر برازنده

11-14

 

جلسه دوازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و تغییر pH)     (گروه اول)

چهار شنبه

24

2

99

دکتر برازنده

14-17

 

جلسه دوازدهم- تیتراسیون تشکیل کمپلکس (اندازه گیری همزمان و تغییر pH)     (گروه دوم)

 

شيمي تجزيه  (2 واحد نظري)، نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

چهارشنبه

16

11

98

دکتر سوری

8-10

 

تعاریف- مفاهیم و  خطا در تجزیه شیمیایی

چهارشنبه

16

11

98

دکتر سوری

10-12

 

روشهای بیان غلظت 1

چهارشنبه

23

11

98

دکتر سوری

8-10

 

روشهای بیان غلظت 2

چهارشنبه

23

11

98

دکتر سوری

10-12

 

روش های تیتر سنجی 1

چهارشنبه

30

11

98

دکتر سوری

8-10

 

روش های تیتر سنجی 2

چهارشنبه

30

11

98

دکتر سوری

10-12

 

اصول تیتراسیون های خنثی شدن 1

چهارشنبه

7

12

98

دکتر سوری

8-9:30

 

اصول تیتراسیون های خنثی شدن 2

چهارشنبه

7

12

98

دکتر سوری

9:30-11

 

سیستم های اسید و باز پیچیده 1

چهارشنبه

14

12

98

دکتر سوری

8-9:30

 

سیستم های اسید و باز پیچیده 2

چهارشنبه

14

12

98

دکتر سوری

9:30-11

 

کاربرد تیتراسیون های  خنثی شدن 1

چهارشنبه

21

12

98

دکتر سوری

8-9:30

 

کاربرد تیتراسیون های  خنثی شدن  2

چهارشنبه

21

12

98

دکتر سوری

9:30-11

 

کاربرد تیتراسیون های  خنثی شدن  3

چهارشنبه

20

1

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب 1

چهارشنبه

20

1

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب 2- حل تمرین

چهارشنبه

27

1

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

کاربرد تیتراسیون بر پایه تشکیل رسوب

چهارشنبه

27

1

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 1

چهارشنبه

3

2

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا 2- حل تمرین

چهارشنبه

3

2

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

کاربرد تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا3

چهارشنبه

10

2

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

کاربرد تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا-حل تمرین

چهارشنبه

10

2

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل کمپلکس 1

چهارشنبه

17

2

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

تیتراسیون بر پایه تشکیل کمپلکس 2- حل تمرین

چهارشنبه

17

2

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

کاربرد  تیتراسیون بر پایه تشکیل کمپلکس3

چهارشنبه

24

2

99

دکتر برازنده

8-9:30

 

روش های وزن سنجی 1

چهارشنبه

24

2

99

دکتر برازنده

9:30-11

 

روش های وزن سنجی 2- حل تمرین

 

کمک های اولیه (2 واحد نظري)،نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

پنجشنبه

28

1

99

دکتر مجتهدزاده

8-9

 

 اصول و کمک های اولیه- فیزیولوژی ارگانهای حیاتی

پنجشنبه

28

1

99

دکتر  مجتهدزاده

9-10

 

احیاءقلبی ریوی

پنجشنبه

28

1

99

دکتر فقیهی

10:15-11

 

احیاءقلبی –ریوی در کودکان

پنجشنبه

28

1

99

 دکتر علیزاده

11-12

 

کمک های اولیه در مسمومیت های دارویی

پنجشنبه

28

1

99

دکتر علیزاده

12:15-13

 

کمک های اولیه در استنشاق دود

پنجشنبه

28

1

99

دکتر تراز

13-14

 

کمک های اولیه در گزش ها

پنجشنبه

4

2

99

دکتر نجم الدین

8-10

 

 مراقبت از زخم، پانسمان و بانداژ   

پنجشنبه

4

2

99

دکتر نجم الدین

10:15 - 12

 

 کمک های اولیه در سوختگی ها وسرماگزیدگی ها

پنجشنبه

4

2

99

دکتر نجم الدین

12:15-14

 

نجات و حمل مصدوم

پنجشنبه

11

2

99

دکتر نجم الدین

8-10

 

آسیب به استخوان، مفصل و عضله، آتل بندی

پنجشنبه

11

2

99

دکتر نجم الدین

10:15- 12

 

نجات و حمل مصدوم

پنجشنبه

11

2

99

دکتر نجم الدین

12:15-14

 

کمک های اولیه در خونریزی ها

 

فارماسیوتیکس2 (2 واحد نظري)،نيمسال چهارم داروسازي ورودي97

ايام هفته

روز

ماه

سال

استاد

ساعت

تغيير استاد

موضوع

 سه شنبه

15 

11

98

دکتر تولیت

10-12 

 

 

سه شنبه 

29 

11

98

 دکتر تولیت

10-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close