کد: 7223      تاریخ ایجاد: ۱۳۹۱ سه شنبه ۲۱ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۲ يکشنبه ۳ آذر    تعداد بازدید : 5516

مقررات کتابخانه


آيين نامه گردش منابع در كتابخانه دانشكده داروسازی معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 

براي هماهنگي و قانونمند كردن ارائه خدمات گردش كتاب در كتابخانه و استفاده بهينه از منابع موجود، آيين نامه اي به شرح ذیل تنظیم گردیده است :

ماده1- استفاده كنندگان:

 • اعضاي هيئت علمي
 • دانشجويان
 • كاركنان

ماده 2- شرايط امانت:

 • اعضای هیئت علمی: تا 5 عنوان كتاب و حداكثر به مدت يك نيمسال تحصيلي از كتابخانه
 • دانشجويان: تا 3 عنوان كتاب از كتابخانه و حداكثر به مدت دو هفته .
 • كاركنان: تا 3 عنوان كتاب از كتابخانه حداكثر به مدت دو هفته.

 

ماده 3- ضوابط مربوط به تاخير در تحويل منابع امانت گرفته شده:

کتابهاي امانتي بايد پس از انقضاي مدت مقرر(تاريخ موعد تحويل كتاب) به كتابخانه هاي مربوطه تحويل شود.

در صورت نياز متقاضي در چهارچوب مقررات تمديد گردد در صورتي كه منابع امانت گرفته شده در موعد مقرر به كتابخانه بازگردانده نشود به ترتيب زير عمل خواهد شد :

 • جريمه نقدي، مبلغ 500 ريال براي هر جلد كتاب به ازای هر روز تاخير
 • چنانچه دانشجويي در سه نوبت مرتكب تاخير شود از گرفتن مواد كتابخانه اي به مدت يك ترم محروم خواهد شد

 

ماده 4- مفقود و يا ناقص شدن كتابها:

 • در صورتي كه كتاب به امانت گرفته شده مفقود و يا اوراقي از آن بريده و يا به هر صورتي كتاب غير قابل استفاده گردد، بايد عين كتاب يا آخرين چاپ آن حداكثر در طول يك ماه با احتساب جريمه و 10000 ريال بابت خدمات آماده سازي كتاب تهيه و تحويل كتابخانه شود. در صورتي كه كتاب ناياب باشد و به هر دليل امكان تهيه آن وجود نداشته باشد امانت گيرنده موظف به جبران خسارت مي باشد.
 • ميزا ن دريافت خسارت در مورد منابع لاتين، كتب تك نسخه اي، كتب مرجع نشريه هاي ادواري، ديسك هاي نوري و منابع مشابه بنا به تشخيص رييس كتابخانه ۳ تا 5 برابر و براي منابع فارسي تا 10 برابر قيمت روز آن خواهد بود.
 • تا اتمام اقدامات ياد شده خدمات امانت به متقاضي ارايه نمي شود.
 • جبران خسارت ازطريق تهيه نسخه تكثير شده كتاب مورد تاييد نمي باشد.
 • در مورد مفقود شدن كتابهاي رزرو شده عضو موظف به تهيه كتاب حداكثر تا 48 ساعت با احتساب جريمه مي باشد


ماده 5- منابعی كه براي استفاده در بيرون از كتابخانه به امانت داده نمي شوند :

·         كتابهاي مرجع مانند فرهنگها، دايره المعارفها و كتابهاي پرمراجعه

·         كتابهاي گران بها و نفيس، چاپهاي قيمتي و ناياب و موارد مشابه

 

نظر شما :
captcha
Close