لابی
انتقال دانشجویان از پردیس کیش به تهران و تخلیه خوابگاه سارا
انتقال دانشجویان از پردیس کیش به تهران و تخلیه خوابگاه سارا
قابل توجه تمامي دانشجويان پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران ساكن در خوابگاه دانشجويي سارا– جزيره كيش
اطلاعيه 1 :: اعلام نتايج قرعه كشي ظرفيت هاي اسكان در خوابگاه سارا
اطلاعيه 1 :: اعلام نتايج قرعه كشي ظرفيت هاي اسكان در خوابگاه سارا
ويژه متقاضيان آزمون ورودي سال 1392
تمديد مهلت پرداخت شهريه خوابگاه سال تحصيلي 93 - 92
تمديد مهلت پرداخت شهريه خوابگاه سال تحصيلي 93 - 92
ويژه دانشجويان مقيم
اطلاعیه فوری و مهم::الزام تكميل فرايند مالي ثبت نام خدمات دانشجویی سال تحصیلی 1393-1392(ویژه دانشجویان مشمول مقیم در خوابگاه)
اطلاعیه فوری و مهم::الزام تكميل فرايند مالي ثبت نام خدمات دانشجویی سال تحصیلی 1393-1392(ویژه دانشجویان مشمول مقیم در خوابگاه)
دانشجويان فهرست ذيل با توجه به مبلغي كه توسط پيامك برايشان ارسال شده بايد جهت پرداخت مبلغ واحد خوابگاهي خود اقدام نمايند.
**اطلاعيه مهم در خصوص پيش ثبت نام الكترونيكي متقاضيان اسكان در خوابگاه براي سال تحصيلي( 93-92)ويژه دانشجويان مقيم**
**اطلاعيه مهم در خصوص پيش ثبت نام الكترونيكي متقاضيان اسكان در خوابگاه براي سال تحصيلي( 93-92)ويژه دانشجويان مقيم**
دانشجويان مقيم در خوابگاه مي بايست به منظور شناسايي ظرفيت هاي خالي اسكان براي دانشجويان جديدالورود و بدليل تعداد زياد متقاضيان خوابگاه...........
Close