فرم ثبت نام اردوي تله كابين توچال/ زمستان 1395

 

** زمان برگزاري اردوي همكاران  :   پنج شنبه    95/11/7  

 

** زمان برگزاري اردوي دانشجويان دختر ايراني و خارجي  :   پنج شنبه  95/11/21

 

** زمان برگزاري اردوي دانشجويان پسر ايراني و خارجي  :  پنج شنبه  95/11/28

 

 

توجه: لطفا در تكميل اطلاعات خواسته شده در فرم به خصوص درج اطلاعات صحيح تاريخ تولد، تلفن همراه و كد ملي دقت نمائيد.

 

 

 

 

گروه ثبت نامي*
 
نام*
 
نام خانوادگي*
 
شماره دانشجويي
كدملي*
 
تاريخ تولد*
 
جنسيت*
 
وضعيت تاهل*
 
رشته تحصیلی
مقطع تحصيلي
شماره تلفن ثابت*
 
دانشكده
شماره تلفن همراه*
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *

Close