جستجو:        
تعداد رکورد:6
كتاب گزارش فعاليت هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
۱۳۹۶ سه شنبه ۹ خرداد
كتاب گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي 96 - 95 منتشر شد
كتاب گزارش فعاليت هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
كتاب گزارش فعاليت هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تير
كتاب گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي 95 - 94 منتشر شد.
كتاب گزارش فعاليت هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
كتاب گزارش فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند
كتاب گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي 94 - 93 منتشر شد.
كتاب گزارش فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
گزارش فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند
گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال تحصيلي 93 - 92 منتشر شد.
گزارش فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل منتشر شد
كتاب فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
۱۳۹۲ يکشنبه ۱ ارديبهشت
كتاب گزارش فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران انتشار يافت.
كتاب فعاليت هاي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي تهران
ثبت نام بن كارت هاي دانشجويي تا 6 ارديبهشت ماه تمديد شد!
۱۳۹۲ شنبه ۳۱ فروردين
ثبت نام برای دریافت بن‌کارت‌های دانشجویی به منظور خرید از نمایشگاه کتاب تا 6 اردیبهشت ماه تمدید شد. به گزارش ستاد خبری بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ...
ثبت نام بن كارت هاي دانشجويي تا 6 ارديبهشت ماه تمديد شد!
Close