دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت دانشجویی فرهنگی
کد : 5726      تاریخ انتشار : ۱۳۹۱ يکشنبه ۲۸ آبان تعداد بازدید : 6490

وام و بيمه دانشجويان

وام و بيمه دانشجويان

 

براي اطلاعات بيشتر از فعاليت هاي بيمه دانشجويي و وام شهريه بر روي مشخصات آن كليك كنيد.

 

 

 
 

   بيمه دانشجويي

 

                                              

 
 
 

   وام شهريه