معاونت آموزشي پرديس بين الملل تحصیلات تکمیلی
نشست همفکری راه‌اندازی مرکز آزمون الکترونیکی در شعبه جزیره کیش پردیس بین‌الملل برگزار شد
نشست همفکری راه‌اندازی مرکز آزمون الکترونیکی در شعبه جزیره کیش پردیس بین‌الملل برگزار شد
نشست همفکری راه‌اندازی مرکز آزمون الکترونیکی در شعبه جزیره کیش پردیس بین‌الملل دانشگاه با حضور دکتر سید مهدی رضایت، معاون آموزشی پردیس بین‌الملل برگزار شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از شعبه جزیره کیش پردیس بین الملل بازدید کرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از شعبه جزیره کیش پردیس بین الملل بازدید کرد
دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن حضور در جزیره کیش با دانشجویان و کارکنان پردیس بین الملل دیدار کرد.
تفاهم‌نامه همکاری شعبه کیش پردیس بین‌الملل دانشگاه و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران منعقد شد
تفاهم‌نامه همکاری شعبه کیش پردیس بین‌الملل دانشگاه و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران منعقد شد
تفاهم‌نامه همکاری شعبه کیش پردیس بین‌الملل دانشگاه و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با هدف هم‌افزایی و امکان استفاده از ظرفیت‌های دو شعبه در بخش‌های آموزشی، دانشجویی و فرهنگی به امضا رسید.
پنجمین نشست شورای آموزشی پردیس بین‌الملل در سال جاری با تشریح فعالیت‌های دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برگزار شد
پنجمین نشست شورای آموزشی پردیس بین‌الملل در سال جاری با تشریح فعالیت‌های دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی برگزار شد
پنجمین نشست شورای آموزشی پردیس بین‌الملل در سال جاری با ارائه گزارشی از فعالیت‌های دانشکده‌های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی و تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های آموزشی دانشجویان بین‌الملل برگزار شد.
ثبت‌نام دانشجویان نو ورود رشته‌های داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه
ثبت‌نام دانشجویان نو ورود رشته‌های داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین‌الملل دانشگاه
ثبت‌نام دانشجویان نو ورود رشته‌های داروسازی و دندانپزشکی پردیس بین‌الملل 9 و 10 مهرماه 1401 انجام شد.
Close