معاونت آموزشي پرديس بين الملل تحصیلات تکمیلی
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل جهت تکمیل فرایند مالی پیش از انتخاب واحد
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل جهت تکمیل فرایند مالی پیش از انتخاب واحد
به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده، با توجه به تعداد بالای مراجعات دانشجویان در بازه زمانی ثبت نام (10/06/98 لغایت 13/06/98) به منظور پرداخت شهریه ...
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل     فرآیند مالی جهت آغاز سال تحصیلی 1400-1399
قابل توجه دانشجویان پردیس بین الملل فرآیند مالی جهت آغاز سال تحصیلی 1400-1399
بدینوسیله از کلیه دانشجویان محترم تقاضا می شود جهت ایجاد نیمسال تحصیلی 13991 در سامانه سیپاد، با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به تسویه بدهی های احتمالی خود حداکثر تا تاریخ 1399/06/03 اقدام نمایند.شایان ذکر است ...
برگزاری دوره کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای تدریس موثر مجازی
برگزاری دوره کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای تدریس موثر مجازی
پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره کوتاه مدت توانمندسازی اعضای هیئت علمی برای تدریس موثر مجازی را با امتیاز توانمندسازی آموزشی برگزار می نماید...
برگزاری سمینار بین المللی یک روزه تحت عنوان :   “Mysteries of a Healthy Lifestyle, Tips & Tricks “
برگزاری سمینار بین المللی یک روزه تحت عنوان : “Mysteries of a Healthy Lifestyle, Tips & Tricks “
بدینوسیله به اطلاع می رساند کمیته دانشجویی فعالیت های بین المللی دانشکده توان بخشی در نظر دارد به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی، سمینار بین المللی ...
قابل توجه کلیه دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور مشغول به تحصیل در پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
قابل توجه کلیه دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور مشغول به تحصیل در پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران
به اطلاع کلیه دانشجویان ایرانی انتقالی خارج از کشور مشغول به تحصیل در پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌رساند ...
Close