کد: 5727-358516      تاریخ ایجاد: ۱۴۰۲ شنبه ۹ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۲ شنبه ۹ ارديبهشت    تعداد بازدید : 75

برگزاری مجموعه کارگاه های ماهیانه دوره آموزشی مجازی کوثر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم مجموعه کارگاه های ماهیانه با موضوع اخلاق و سلامت معنوی را در قالب دوره آموزشی کوثر، در آخرین دوشنبه هر ماه (فروردین تا اسفند 1402) بصورت مجازی برگزار می نماید.

برگزاری مجموعه کارگاه های ماهیانه دوره آموزشی مجازی کوثر

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم مجموعه کارگاه های ماهیانه با موضوع اخلاق و سلامت معنوی را در قالب

دوره آموزشی کوثر، در آخرین دوشنبه هر ماه )فروردین تا اسفند 1402 ( بصورت مجازی برگزار می نماید.

کلیه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان دانشگاه می توانند در این کارگاه ها شرکت نمایند.  برای همکاران گرامی شرکت کننده

در کارگاه ها از سوی واحد توانمندسازی اعضا هیات علمی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، گواهی صادر می

گردد که شرط صدور گواهی، ثبت نام در سامانه طبیب به نشانی https://tabib.muq.ac.ir و نیز مشارکت در بازاندیشی

کارگاه ها خواهد بود.

اطلاعات مشروح در وبسایت دانشکده سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم به نشانی

https://hr.muq.ac.ir  قابل رویت است.

برنامه تفصیلی دوره به شرح جدول ذیل می باشد.

 

تهیه کننده: مهناز خسروی

نظر شما :
captcha
Close