آدرس حوزه حراست معاونت بین الملل : ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خيابان دمشق، پلاک21.

             کدپستی: 1416753955 - تلفن 88892397

آدرس دفتر حراست دانشگاه علوم پزشکی تهران : بلوار کشاورز، نبش غربی خیابان قدس، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه چهارم، اتاق 408.

 تلفن 81634114

 


 

 

 

Close