تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۳ آذر    تعداد بازدید : 70

تاریخ آزمون معافی پیش یک و دو آذر ماه 1400

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

درس

1

یکشنبه

1400/09/14

11:00 صبح

پیش دانشگاهی  یک کارشناسی

2

یکشنبه

1400/09/14

11:00 صبح

پیش دانشگاهی یک دکتری

3

دوشنبه

1400/09/15

11:00 صبح

پیش دانشگاهی دو کارشناسی

4

دوشنبه

1400/09/15

11:00 صبح

پیش دانشگاهی دو دکتری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Close