جستجو:        
تعداد رکورد:150
اختتامیه دومین دوره ی بین المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی
۱۴۰۰ دوشنبه ۱ آذر
.
اختتامیه دومین دوره ی بین المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی
نتایج مصاحبه زبان عمومی دانشجویان 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۴ آبان
.
نتایج مصاحبه زبان عمومی دانشجویان 1400
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان - 28 مهر ماه
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
.
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان - 28 مهر ماه
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان - 26 مهر ماه
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
.
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان - 26 مهر ماه
اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی جدید ویژه متاخرین
اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی جدید ویژه متاخرین
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۰ مهر
.
اطلاعیه آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان ورودی جدید ویژه متاخرین
برگزاری دوره بین المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی در مهرماه
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر
.
برگزاری دوره بین المللی سازی آموزش عالی در علوم پزشکی در مهرماه
برنامه كلاس هاي زبان مدون دانشجویی / نیم سال اول 1401-1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۵ مهر
.
برنامه كلاس هاي زبان مدون دانشجویی / نیم سال اول 1401-1400
نتایج مصاحبه زبان انگلیسی دانشجویان- 17 و 21 مهر ماه 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
.
نتایج مصاحبه زبان انگلیسی دانشجویان- 17 و 21 مهر ماه 1400
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدید الورود -18 مهر 1400
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۰ مهر
.
نتایج تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدید الورود -18 مهر 1400
نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود 11 مهر ماه 1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۴ مهر
جهت مشاهده نتایج کلیک نمایید
نتایج آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی دانشجویان جدیدالورود 11 مهر ماه 1400
Close