مقررات و ضوابط اخذ واحد زبان انگلیسی بصورت غیرحضوری

 

** با توجه به تجارب ترم های گذشته، غالب دانشجویانی که پس از مردودی در درسی، آن درس را در ترمهای بعد غیرحضوری بر می دارند متاسفانه موفق به گذراندن آن واحد درسی نمی شوند . لذا تاکید جدی می گردد که در صورت مردودی در درس زبان حتمأ برای بار دوم بلافاصله در ترم بعد اقدام به اخذ واحد کرده و بطور کامل در کلاسها شرکت نمایید. **

 

اگر با توجه به توصیه کالج بین الملل، در انتخاب غیرحضوری واحد درسی زبان انگلیسی خود اصرار دارید به شرایط زیر توجه نمایید:

1- تنها دانشجویانی مجاز به انتخاب واحد غیر حضوری دروس زبان می باشند که درس را یکبار اخذ کرده و موفق به قبولی در آن درس نشده است.

2- دانشجویی که پس از اخذ یکبار درس بصورت حضوری و یکبار بصورت غیر حضوری موفق به کسب نمره قبولی نشود نمی تواند برای بار دوم درس را بصورت غیرحضوری اخذ نماید، لذا می بایست واحد را اخذ و در تمامی جلسات کلاس به طور کامل شرکت نماید.

3-  نحوه نمره دهی در دروس غیرحضوری به شرح زیر می باشد:

%20   امتحان کتبی پایان ترم

%80 ارزیابی شفاهی انفرادی از دانشجو

- به عبارت دیگر، از مجموع 20 نمره دانشجو، 4 نمره برای امتحان کتبی پایان ترم، 16 نمره برای ارزشیابی شفاهی انفرادی خواهد بود.

-در مورد ارزیابی شفاهی از دانشجو، در بازه زمانی 1 الی 20 دی ماه99    (اطلاع رسانی دقیق زمان آزمون در سایت کالج( و به صورت تصویری در 20 الی 25 دقیقه این کار انجام می گیرد. ارزیابی شفاهی، برای ارزیابی علمی دانشجو از مطالب پوشش داده شده در سرفصل می باشد.

دروس عمومی: خلاصه پاراگراف و لغات تدریس شده در سرفصل

دروس تخصصی: خلاصه مقاله طبق سرفصل ها به همراه سوالات مرتبط با ترمینولوژی.

دروس عمومی، تخصصی 1 و 2 پزشکی : در بخش Reading خلاصه پاراگراف/ متن به همراه ترمینولوژی، و در بخشL&W    یک Mini-lecture .

- آزمون کتبی پایان ترم بخش  شنیداری  (Listening)  نخواهد داشت.

 

**آخرین مهلت ثبت درخواست درس غیر حضوری زبان  31 شهریور ماه 1399 می باشد**

** نتایج درخواست های ثبت شده در هفته اول مهرماه از طریق سایت کالج بین الملل اعلام خواهد شد**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جستجو:        
تعداد رکورد:0
Close