اعضای دفتر توسعه آموزش کالج بین الملل

 

مسئول دفتر :

 

.................

 


 

اعضاء کمیته:

 

جناب آقای دکتر عنایت اله شعبانی

 

سرکار خانم دکتر فاطمه اسدنیا

 

سرکار خانم دکتر فائقه شاه حسینی

 

 


 

کارشناس دفتر:

 

تلفن تماس: 88952961

 

داخلی: 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظر شما :
captcha
Close