دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19640      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر تعداد بازدید : 1062

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان آلمانی | اساتید آموزش زبان آلمانی

فهرست اساتید آموزش زبان آلمانی

 

 

 

محمد رفیعی

 

مصطفی حسینی

 

بنفسه عرفان

 

محمد پشنگپور