دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
کالج بین الملل
کد : 19654      تاریخ انتشار : ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۸ مهر تعداد بازدید : 606

معاونت آموزشی | واحد توانمند سازی کارکنان و اعضای هیئت علمی | آموزش زبان عربی | اساتید آموزش زبان عربی

اساتید آموزش زبان عربی

 

 

 

 

دکتر سید عدنان اشکوری

 

 

        دکتر حسینی